logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Luka Perušić, asistent

Fotografirao: Zoran Pero Radaković

Kontakt:

E-mail: lperusic@yahoo.com

Lokacija:

1) Ivana Lučića 3, Katedra za etiku, Odsjek za filozofiju, soba C217.

Konzultacije:

ponedjeljkom nakon nastave, od 18.30 do 20.00 sati, kabinet C217.

Opći podaci:

Diplomirao je na znanstvenom smjeru filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 28. rujna 2015. godine na temu »Paradigma integrativne bioetike« i stekao titulu magistra filozofije (mag. phil.). Tijekom studija dobio je Rektorovu nagradu i nagradu »Franjo Marković«. Kao asistent radi od 1. veljače 2016. godine na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku. Dana 16. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti na temu »Bioetički aspekti suvremene znanosti«.

Područje istraživačkog interesa uključuje integrativnu bioetiku, bioetiku, etiku, metafiziku, ontologiju, kozmologiju, fenomenologiju, hermeneutiku, filozofiju informacije, filozofiju tehnike, biopolitiku, filozofiju znanosti, filozofiju filma te filozofiju igre.

Nastava:

 • »Uvod u filozofiju«, preddiplomski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

 • »Uvod u istraživački studij«, doktorski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Znanstvena djelatnost

 • Od 2017. Član Organizacijskog odbora međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe.

 • Od 2017. godine suizvoditelj programa »Aporije psihe: filozofske, bioetičke i psihijatrijske perspektive« Hrvatskog bioetičkog društva.

 • Od 2017. voditelj programa »Filozofi predstavljaju!« Hrvatskog filozofskog društva, u suradnji s Hrvatskim Bioetičkim Društvom, Krugom mladih urednika Filozofskih istraživanja i Udruženjem studenata filozofije.

 • Od 2018. godine član uredništva časopisa Agora.

 • Od 2018. godine član Organizacijskog odbora znanstvene manifestacije Dani Frane Petrića.

 • 2016. Član Organizacijskog odbora konferencije »Price of Health« u okviru Dubrovnik International Bioethics Summer School međunarodnog programa.

 • 2017.–2019. Znanstveni suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.

 • Producent dokumentarnog filma »Život: Nova Epoha«.

 • Od 2016. voditelj programa »Bioetički utorak« Hrvatskog bioetičkog društva.

 • 2016. Vanjski savjetnik na programu »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Bioetika i religija« Udruženja studenata filozofije, Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Suradničkog kruga studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

 • 2016. Organizirao okrugli stol u sklopu programa SFeraKona na temu »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno?«.

 • Organizirao radionice »Država, politička filozofija i integrativni pristup«, održana u Gimnaziji Lucijana Vranjanina u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom; »Integrativno mišljenje«, održana povodom 14. Lošinjskih dana bioetike kao dio programa »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Scenariji budućnosti« (su-organizator M. Kos); »Bioetika i informacija u 21. stoljeću«; održana na Filozofskom fakultetu kao dio programa »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum: Scenariji budućnosti« (su-organizator M. Kos).

Uredničke knjige

 • (2015.) Bioetika i seksualnost, Zagreb: Udruženje studenata filozofije. (ko-autorstvo sa S. Krčmarek).

Znanstveni članci

 • (2017.) »O izopačenju renesanse kozmosa«, u: Goran Sunajko (ur.), Rat i mir, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2017., str. 71–87.

 • (2015.) »Agon-kompleks«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 3, br. 139, str. 415–433.

Eseji

 • (2018.) AUDIO: Treći program Hrvatskoga radija, Ogledi i rasprave, »O zlu«.

 • (2018.) AUDIO: Treći program Hrvatskog radija, Ogledi i rasprave, »O svjetlosti i smislu u njoj«.

Pregledni članci

Prikazi

 • (2016.) »Aldous Huxley: Perenijalna filozofija«, Filozofska istraživanja 141 (1/2016), str. 178-183.

 • (2015.) »Lore Hühn: Filozofija tragičnog«, Filozofska istraživanja 139, str. 581–583.

 • (2015.) »Mnoštvenost napnuća u pitanju o umjetnosti« (J. Nancy: Muze), Republika LXXI/1, str. 72–77.

 • (2014.) »Music after Deleuze« (E. Campbell: Music after Deleuze), Synthesis Philosophica 58, str. 437–442.

 • (2014.) »Poniranje u vigoroso kozmosa« (I. Mikecin: Heraklit), Republika, LXX/10, str. 69–74.

 • (2014.) »Identitet i kultura« (M. Labus, L. Veljak, A. Maskalan, M. Adamović: Identitet i kultura), Filozofska istraživanja, 133–134, str. 241–245.

 • (2014.) »Zašto trebamo humanistiku« (M. Nussbaum: Ne profitu), Republika LXX/5, str. 88–94.

 • (2014.) »O neizrecivom Gotovo-Ništa« (V. Jankélévitch: Smrt), Republika LXX/1, str. 88–93.

 • (2013.) »Kultura i društvo – onto-antropološka i sociološka perspektiva« (M. Labus: Kultura i društvo), Metodički ogledi 20/2, str. 185–190.

 • (2013.) »Životom kroz filozofiju« (B. Despot: Filozofijom kroz nefilozofiju), Republika LXIX/8-9, str. 118–122.

 • (2013.) »Izvor umjetničkog djela« (M. Heidegger: Izvor umjetničkog djela), Republika LXIX/5, str. 68–73.

 Izvještaji

Diseminacije

Gostovanja

 • (2018.) Eppur si muove, tribina »Igra Go i umjetna inteligencija«, gostovali: Damir Medak, Jan Šnajder, Luka Perušić.

 • (2018.) Zagreb Book Festival, tribina »Siri, how do you feel? – umjetna inteligencija i moral«, gostovali: Jan Šnajder, Luka Perušić, Nikša Gopčević.

 • (2018.) Crni mačak, »Jesu li videoigre nekada bile bolje«, gostovali Kristijan Pranjic, Ivica Cerin, Luka Perušić.

 • (2018.) Treći program Hrvatskoga radija, Kozmos i etos, »Agon-kompleks i logos kompleks«, autor i voditelj: Marito Mihovil Letica.

 • (2016.) SFeraKon, okrugli stol »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno?«, gostovali: Luka Perušić, Veljko Kukulj, Alen Ladavac, Tomislav Pongrac, Igor Lisac.