logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Marko Kos, asistent

Soba: C 217 Tel. 4092-180

Konzultacije: petkom od 14 h
e-mail adresa: markokos.mail@gmail.com

 

Rođen je 2. studenoga 1986. u Varaždinu, gdje je završio gimnaziju. Diplomirao je filozofiju 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U razdoblju od svibnja 2014. do svibnja 2015. stručno se osposobljavao na dokumentacijsko-digitalizacijskim poslovima u sklopu projekta istraživanja razvoja bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu na temelju medijske građe u dnevnim novinama. U akademskoj godini 2014/2015 u svojstvu vanjskog suradnika na Katedri za etiku izvodi nastavu u seminaru „Odgovornost za ne-ljudska živa bića“. Od 2015. godine zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za etiku pri Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje u nastavi sudjeluje kao izvođač seminara iz etike.

Od 2014. godine član je Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja a također sudjeluje u uređivanju knjiga biblioteke Filozofska istraživanja u izdanju Hrvatskog filozofskog društva te biblioteke Bioetika u izdanju Pergamene. Sudjeluje u organizaciji skupova Hrvatskog filozofskog društva Lošinjski dani bioetike, Dani Frane Petrića te Godišnji simpoziji HFD-a. Član je Hrvatskog bioetičkog društva i od 2014. vrši funkciju tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja filozofije i bioetike.

Publikacije:

  • M. Kos, „Lud, zbunjen, političan i subjekt“, u: Jahr, god 5. (2014), br. 9. str. 211–221.
  • M. Kos, „Od Fritza Jahra do integrativne bioetike“, u Filozofska istraživanja, br. 133–134 (1–2/2014), str. 229–240.
  • M. Kos, „Bioetika, kritička pedagogija, andragogija – prema novoj paradigmi znanja“, u: Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, ur. A. Čović, H. Jurić, Hrvatsko filozofsko društvo, 2015, Zagreb. (u pripremi)

Izlaganja na znanstvenim skupovima:

  • M. Kos, „Lud, zbunjen i političan“, studentska bioetička radionica „Bioetika i seksualnost“, 12. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 19.–22. svibnja 2013.
  • M. Kos, „Prema novoj paradigmi znanja“, simpozij „Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja“, Zagreb, 28.–30. studenog 2013.
  • M. Kos, „Tijelo kao stroj – problem tehnološke orijentacije društva“, simpozij „Filozofija i tjelesnost“, Zagreb, 27.–29. studenog 2014.
  • M. Kos, „Nova epoha i nova znanost – pitanja distopijske budućnosti“, simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“,13. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 18.–21. svibnja 2014.
  • M. Kos, „Tijelo kao stroj – stroj kao telos“, simpozij „Povijesni svijet“, 23. Dani Frane Petrića, Cres, 21.–27. rujna 2014.
  • M. Kos, „Transanimalizam – Od optičkog miša do optičke žirafe“, simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“,14. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 17.–20. svibnja 2015.