logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Nastavnici

Nastavnici i suradnici u nastavi u Odsjeku za filozofiju

Konzultacije u ljetnom semestru akad. godine 2018./19.

Napomena: Navedeni termini konzultacija važe načelno u vrijeme održavanja nastave tokom pojedinog semestra;
u vrijeme ispitnih rokova i raspusta termini mogu biti različiti

Nastavnici

doc. dr. sc. Luka Bogdanić
konzultacije:  srijeda, od 17h (C210, tel. 4092-174)
e-mail adresa: lbogdani@ffzg.hr

doc. dr. sc. Ankica Čakardić
konzultacije: srijeda, od 15:30 do 16:30h (C209a, tel. 4092-271)
e-mail adresa: acakardi@ffzg.hr

doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
konzultacije: četvrtak, od 12:15 do 13:15h (C219, tel. 4092-182)
e-mail adresa: ljfjezic@gmail.com

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
konzultacije: ponedjeljak, od 12h (C217, tel. 4092-180)
e-mail adresa: hjuric@yahoo.com

izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš
konzultacije: četvrtak, od 17.45 do 18.45h (C218, tel. 4092-181)
e-mail adresa: gkardas@ffzg.hr

izv. prof. dr. sc. Davor Lauc
konzultacije: utorak, od 16h (C210, tel. 4092-174)
e-mail adresa: dlauc@ffzg.hr

izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin
konzultacije: ponedjeljak, od 12:30 do 13:30h (C219, tel. 4092-182)
e-mail adresa: imikecin@ffzg.hr

prof. dr. sc. Borislav Mikulić
konzultacije: srijeda, od 16 do 17h, četvrtak, od 17 do 17.45h (C214, tel. 4092-177)
e-mail adresa: bmikulic@ffzg.hr

doc. dr. sc. Raul Raunić
konzultacije: utorak, od 13.30 do 14h (u vrijeme nastave), četvrtak, od 18  do 19 h (C-212, tel. 4092-139)
e-mail adresa: rraunic@ffzg.hr

doc. dr. sc. Marija Selak 
konzultacije: srijeda, od 14h (C218, tel. 4092-181)
e-mail adresa: marija.selak@gmail.com

izv. prof. dr. sc. Marko Tokić
konzultacije: četvrtak, od 13.15h (u vrijeme nastave) (C219, tel 4092-182)
e-mail adresa: mtokic@ffzg.hr

prof. dr. sc. Lino Veljak
konzultacije: ponedjeljak, od 11 do 12h (C218, tel. 4092-181)
e-mail adresa: lveljak@ffzg.hr

doc. dr. sc. Ivana Zagorac
konzultacije: četvrtak, od 11:30h (C 217, tel. 4092-180)
e-mail adresa: izagorac@ffzg.hr

Poslijedoktorandi/asistenti/znanstveni novaci

Marko Kos, asistent
konzultacije: petak, od 14h (C 217, tel. 4092-180)
e-mail adresa: markokos.mail@gmail.com

Luka Perušić, asistent
konzultacije: ponedjeljak, od 18.30 do 20h i prema dogovoru (C217, tel.4092-180)
e-mail adresa: lperusic@yahoo.com

dr. sc. Mislav Žitko, asistent
konzultacije: srijeda, od 17 do 18h (C214, tel. 4092-177)
e-mail adresa: mislav.zitko@gmail.com

Vanjski suradnici u ak. godini 2018./19.

Daniel Bučan, dipl. arabist
konzultacije: ponedjeljak, od 9h (ljetni semestar) (C219, tel. 4092-182)
e-mail adresa: danbucan.novi@gmail.com

prof. em. Nadežda Čačinovič
konzultacije: utorak, od 11:30h (C209, tel.4092-173)
e-mail adresa: ncacinov@ffzg.hr

prof. dr. sc. Ante Čović
e-mail adresa: ante.covic1@zg.t-com.hr

nasl. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Filipović
konzultacije: prema dogovoru (C209, tel.4092-173)
e-mail adresa: ljifilipovic@gmail.com

dr. sc. Ines Skelac
konzultacije: prema dogovoru (C210, tel. 4092-174)
e-mail adresa: ines.skelac@gmail.com

nasl. doc. dr. sc. Goran Sunajko
konzultacije: petak, od 15:30 do 16:30h (C218, tel. 4092-181)
e-mail adresa: goransunajko@yahoo.com

Boško Zenić, viši predavač u miru
konzultacije: ponedjeljak, nakon nastave i
prema dogovoru (C210, tel. 4092-174)

Umirovljeni profesori

prof. dr. sc. Hotimir Burger †

akademik Branko Despot

prof. dr. sc. Žarko Puhovski

prof. dr. sc. Gordana Škorić 

prof. dr. sc. Goran Švob †