logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Boško Zenić, viši predavač u miru

konzultacije: ponedjeljak, u vrijeme nastave, nakon nastave i prema dogovoru (C210, tel. 4092-174)

 

Rođen 1949. godine u Šibeniku. Godine 1968-1972 studira režiju na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1979. izabran za asistenta na Katedri za povijest filozofije Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje vodi proseminar iz grčke filozofije. Završio dva poslijediplomska tečaja na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku: Ethik und Gesellschaftstheorie (1976) i Karl Jaspers. Grenzsituation-Kommunikation – Freiheit (1981). Od 1976. godine bio sudionik i suorganizator nekoliko međunarodnih skupova s područja povijesti filozofije (Ernst Bloch i Suvremena filozofija, Mišljenje Martina Heideggera i Filozofiranje Branka Bošnjaka). Sudjeluje u realizaciji više znanstvenih projekata pod vodstvom akademika Branka Bošnjaka. Bio tajnik Hrvatskog filozofskog društva, član Savjeta časopisa Filozofska istraživanja, a u više navrata član Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva.

Znanstveni i stručni radovi:

  • Kontemplacija i prekoračenje, u: Dossier o Blochu, Biblioteka Filozofska misao, 1.knjiga, Školska knjiga Zagreb 1979. str. 37-54.
  • Smisao filozofske egzistencije (filozofski opus Branka Bošnjaka), Filozofska istraživanja 4-5, 1981. str. 126-129.
  • Mimesis u kontekstu Platonove i Aristotelove filozofije, Filozofska istraživanja 8, 1984, str. 112-117.
  • Obrazloženje i razrada programa nastave filozofije, Metodički ogledi 1, 1981, str. 37-43. (zajedno s B. Kalinom)
  • Prilozi za Enciklopediju odgoja i obrazovanja, Zagreb 1989. (monizam, kategorije, teleologija)