logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Doc dr. sc. Ivana Zagorac

konzultacije: četvrtak, od 11:30h (C 217, tel. 4092-180)
e-mail adresa: izagorac@ffzg.hr

Životopis

Rođena je 1979. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Filozofiju i pedagogiju upisuje 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 2002. godine. Od 2006. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u statusu znanstvene novakinje – mlade urednice časopisa. Na istome fakultetu  je 2006. godine upisala poslijediplomski sveučilišni studij filozofije. Doktorat je obranila 2012. godine.

Tijekom studija primila je nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za filozofiju za rad o filozofiji Pavla Vuk-Pavlovića. Na završnoj godini studija primala je stipendiju Grada Zagreba. Od 2002. je tajnica časopisa Metodički ogledi, a od 2010. godine izvršna urednica. Izvršna mlada urednica je i u časopisima Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. U svojstvu glavne tajnice sudjeluje u organizaciji međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića. Kao tajnica ili članica organizacijskih odbora, sudjelovala je u održavanju brojnih domaćih i inozemnih skupova. Članica je uredništva Biblioteke Filozofska istraživanja te pomoćnica glavnog urednika Biblioteke Sabrana djela Pavla Vuk-Pavlovića. Članica je Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva. U dva je navrata boravila na stručnom usavršavanju u Njemačkoj: na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu te na Tehničkom sveučilištu u Dortmundu.

Bibliografija (izbor)

 • Nikola Skledar, Ivana Zagorac (ur.), Čovjek i kultura, zbornik, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2010.
 • »Fritz Jahr’s Bioethical Imperative«, Synthesis philosophica, Vol. 51 (1/2011), str. 141150.
 • »Bioetika i mediji«, Filozofija, Vol. 10, No. 31 (2011), str. 95-104 (na makedonskom jeziku).
 • »Rehabilitacija senzibiliteta. Filozofijska konstrukcija senzibilnog čovjeka«, Filozofska istraživanja, Vol. 30 (1−2/2010), str. 123−140.
 • »Petar Pavao Vergerije stariji − studia liberalia i odgoj slobodnoga čovjeka«, Metodički ogledi, Vol. 15 (2/2009), str. 9−22.
 • »Humanizam i bioetika«, Filološke studije (1857−6060) 1 (2008), 6/2008. (Pretisak u: Integrativna bioetika i interkulturalnost, ur. Velimir Valjan, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo 2009., str. 75­-81.)
 • »Body and Technology. Contribution to the Bioethical Debate on Sport«, Synthesis philosophica, vol. 23 (2/2008), str. 283−295. (Pretisak u: Milan Hosta (ur.), Philosophic Reflections in Sport: A Collection of Essays, International Institute for Sustainable Development, Policy, and Diplomacy in Sport, Ljubljana 2010., str. 22-31; te u hrvatskom prijevodu u zborniku Čovjek i kultura, Zagreb 2010., str. 211–223.)
 • Nikola Vitov Gučetić: O ljepoti, ljubavi i ženama, u: Filozofska istraživanja, vol. 27 (3/2007), str. 613−627. (Pretisak u: Mislav Kukoč (ur.), Filozofija Mediterana, Zagreb/Split 2009., str. 327-345.)
 • Bioetika u Hrvatskoj, Filozofska istraživanja, Vol. 28 (3/2008), str. 601−611; u koautorstvu s Hrvojem Jurićem
 • »Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića«, Filozofska istraživanja, Vol. 27 (1/2007), str. 37−45.
 • »Igra kao cjeloživotna aktivnost«, Metodički ogledi, Vol. 13 (1/2006), str. 69−80.