Odsjek za germanistiku Filozofski fakultet Sveuilite u Zagrebu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obavijest prof. dr. sc. Svjetlana Lacka Vidulića o izvanrednom ispitnom roku 20. 4. 2021. Ispis
Molimo studente koji žele prijaviti ispit u izvanrednom roku da se jave profesoru e-poštom najkasnije do petka, 16.4. u 12:00 sati, s napomenom polažu li samo pismeni, samo usmeni ili oba dijela.