Ispitni rokovi

ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Ispitni rokovi HUN_2020_21

Kiss Gabriella

29. 1., 5. i 12. 2.                                                                                                                  18. i 25. 6.                                                                                                                            29. 7.                                                                                                                                3., 10., 17. 9  

Svi ispiti : 11.00-12.30

Boris Dundović

16. 6. (srijeda)                                                                                                                  28. 6. (ponedjeljak)
7. 7. (srijeda)                                                                                                                    Jesenski ispitni rok:
1. 9. (srijeda)                                                                                                                        13. 9. (ponedjeljak)                                                                                                              22. 9. (srijeda)

Ana Sekso-Milković

3,10, 17, veljače                                                                                                                9, 23.lipnja, 7. srpnja                                                                                                          1, 15, 29. rujna

Kristina Katalinić

28.1., 8.2., 18.2.                                                                                                                17.6.  od 9.30 u A128                                                                                                  29.6. od 14.00 u A217                                                                                                    8.7. od 9.30 u A128                                                                                                            6.9., 16.9., 23.9. 

 Orsolya Žagar Szentesi

25. 1., 8.2., 15.2.                                                                                                                  17.6., 24.6., 8.7.                                                                                                                  6.9., 13.9.

Bene Sandor

25.1., 8.2., 15.2.                                                                                                          14.6., 28.6., 5.7.                                                                                                                   6.9, 20.9.