Raspored predavanja za zimski semestar ak. g. 2019./2020.

Na poveznici je dostupan raspored nastave za preddiplomski i diplmski studij indologije u kojem su unutrašnjom preraspodjelom pročišćene kolizije koje su se pojavile u službenom rasporedu (Hindske jezične vježbe i Sanskrtski seminar epski, Buddhizam i Indologija:metode, područja, pomagala i zadatci na diplomskome studiju.

Zbog nekih se tehničkih poteškoća izborni kolegiji Hindska konverzacija 1 i Sport u kulturama Dalekoga istoka i Indije upisuju ručno i potrebno je ispuniti molbu koja se predaje u studentskoj službi.

Raspored predavanja za zimski semestar ak. g. 2019./2020.

Komentari su zatvoreni.