Raspored predavanja za zimski semestar ak. godine 2019./2020.

Zimski semestar ak. godine 2019./2020.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ INDOLOGIJE

  1. godina
Dr. sc. Goran Kardaš, doc.

Osnove hindske gramatike 1

sri 14:00–15:30 A128
Dr. sc. Ivan Andrijanić, doc.

Osnove sanskrtske gramatike 1

ut 8:00–8:45 A128
čet 8:00–9:30 A128
Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Temelji indijske civilizacije 1

ut 11:45-13:15 A128
Višnja Grabovac, lekt.

Hindske jezične vježbe 1

pon 16:15-17:45 A205
sri 9:30-11:00 A128
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u romski jezik 1 (izborni)

sri. 18:30-20:00 A217
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u kulturu i književnost Roma 1 (izborni)

čet 19:15-20:45 A128
Jaewon Ryu, lekt.

Korejski jezik 1

pon 8:00-9:30 A128
sri 8:00-9:30 A128
Različiti izvođači

Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije (izborni)

pon 18:30-20:00 A106

 

 

 

2. godina

Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Sanskrtski seminar: niži

čet 12:30-14:00

 

A217
Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Sanskrtski seminar epski: Rāmāyaṇa

čet 15:30-17:00

 

A128
Višnja Grabovac, lekt.

Hindske jezične vježbe 3

pon 11:00-12:30 A205
sri 18:30-20:00 A128
Katarina Katavić, asist.

Hindski seminar niži 1

uto 14:00-15:30 A205
Dr. sc. Ivan Andrijanić, doc.

Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi

uto 9:30-11:00 A205
Dr. sc. Ivan Andrijanić, mr. sc. Krešimir Krnic

Indijska književnost 1

pon 9:30-11:00

 

A128
Dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.

Uvod u indoeuropsku lingvistiku

sri 12:30-14:00 D5
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u romski jezik 1 (izborni)

sri 18:30-20:00 A217
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u kulturu i književnost Roma 1 (izborni)

čet 19:15-20:45 A128
Jaewon Ryu, lekt.

Korejski jezik 1

pon 8:00-9:30 A128
sri 8:00-9:30 A128
Različiti izvođači

Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije (izborni)

pon 18:30-20:00 A106
dr. sc. Jyoti Sharma

Hindska konverzacija 1

sri 11:00-12:30 A128

3. godina

Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Sanskrtski seminar epski: Rāmāyaṇa

čet 15:30-17:00

 

A128
Višnja Grabovac, lekt.

Hindske jezične vježbe 5

pon 12:30-14:00 A128
čet 09:30-11:00 A205
Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Hindski seminar viši 1

čet 14:00-15:30 A205
Dr. sc. Ivan Andrijanić, mr. sc. Krešimir Krnic

Indijska književnost 3

pon 09:30-11:00 A128
Dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.

Uvod u indijsku filozofiju

ut 10:15-12:00
Dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.

Prakrtski seminar (Vedski ili prakrtski seminar 1)

pon 18:30–20:00 A128
Dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.

Staroperzijski seminar (Staroperzijski ili avestički seminar 1)

pon 20:00–21:30 A128
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u romski jezik 1 (izborni)

sri 18:30-20:00 A217
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u kulturu i književnost Roma 1 (izborni)

čet 19:15-20:45 A128
Jaewon Ryu, lekt.

Korejski jezik 1

pon 8:00-9:30 A128
sri 8:00-9:30 A128
Različiti izvođači

Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije (izborni)

pon 18:30-20:00 A106
dr. sc. Jyoti Sharma

Hindska konverzacija 1

sri 11:00-12:30 A128

4. godina

Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Sanskrtski seminar epski: Rāmāyaṇa

čet 15:30-17:00

 

A128
Dr. sc. Jyoti Sharma

Hindske jezične vježbe 7

sri 8:00-9:30 A205
čet 12:30-14:00 A128
Mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Hindski seminar viši 3

čet 14:00-15:30 A205
Dr. sc. Ivan Andrijanić, mr. sc. Krešimir Krnic

Indijska književnost 5

pon 09:30-11:00 A128
Dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.

Prakrtski seminar (Vedski ili prakrtski seminar 1)

pon 18:30–20:00 A128
Dr. sc. Mislav Ježić, red. prof.

Staroperzijski seminar (Staroperzijski ili avestički seminar 1)

pon 20:00–21:30 A128
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u romski jezik 1 (izborni)

sri 18:30-20:00 A217
Dr. sc. Ljatif Demir, poslijedok.

Uvod u kulturu i književnost Roma 1 (izborni)

čet 19:15-20:45 A128
Jaewon Ryu, lekt.

Korejski jezik 1

pon 8:00-9:30 A128
sri 8:00-9:30 A128
Različiti izvođači

Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije (izborni)

pon 18:30-20:00 A106
dr. sc. Jyoti Sharma

Hindska konverzacija 1

sri 11:00-12:30 A128

 

DIPLOMSKI STUDIJ INDOLOGIJE

  1. godina
Dr. sc. Ivan Andrijanić, doc., mr. sc. Krešimir Krnic, v. pred.

Indologija: metode, područja, pomagala i zadatci 1

sri 18:30–20:00 A128
Višnja Grabovac, lekt

Buddhizam

sri 13:15-14:45 A205
Katarina Katavić, asist.

Novoindijsko jezikoslovlje 1

čet 11:00-12:30 A204