Uvjeti upisa – diplomski studij

Diplomski studij zahtijeva, da bi se mogao pratiti, uspješno svršen preddiplomski studij indologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, najmanje s prosjekom ocjena 3,5, ili usporedivo uspješno svršen studij na drugoj visokoškolskoj ustanovi u svijetu s usporedivim programima.

N.B: Pristupnici koji dolaze s drugih sveučilišta svakako moraju priložiti ovjereni popis ocjena  relevantnih predmeta. O njihovom pravu na upis u diplomski studij indologije odlučivat će u takvim slučajevima vijeće Odsjeka.

Molimo kandidate za upis da i dalje prate internetske stranice Fakulteta i Odsjeka radi dodatnih informacija.