Lovro Škopljanac (en)

Lovro Škopljanac, PhD, assistant professor (Section for Comparative Study of Croatian Literature)
office hours: Friday 10.30 to 11.30 (B-216 or here, with prior arrangement)
e-mail:
lskoplja@ffzg.hr; tel. 4092-116 (house 2116)

Born in 1984 in Zagreb. M.A. in Comparative Literature and English Language and Literature in 2007, B.A. in Japanology in 2008, and M.Spec. in Conference Interpreting in 2008, obtained at Zagreb University. In July 2009 started working at the Department of Comparative Literature, section of Comparative history of Croatian literature. Received his PhD in 2013 with the thesis "Analysis of Recollection of Literary Works by Empirical Readers". He was awarded the State award for science in 2012 as a junior researcher in the humanities, and the Fulbright postdoctoral scholarship for the academic year 2016-2017. Since 2021 he is the principal investigator of the "Remembering Literature in Everyday Life" Installation Research Project financed by the Croatian Science Foundation.

Selected bibliography (see also the webpage at Croatian Scientific Bibliography):

"What American Readers Remember: A Case Study", American Studies in Scandinavia, sv. 1, br. 55, 2023.

"Waka Tončija Petrasova Marovića", Umjetnost riječi, sv. 1, br. LXVI, 2022.

 

"Alle literarischen Familien gleichen einander: Eine Fallstudie slawischer und angloamerikanischer Lesepräferenzen", u Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft; Berlin, 2021. ["Literary families are all alike: A case study of Slavic and Anglo-American reading preferences"]

"Recepcija romana Ivane Bodrožić i Sare Nović u čitateljskim porukama", u Emisija i recepcija; Zagreb, 2020. ["Reception of novels by Ivana Bodrožić and Sara Nović through readers' messages"]

"Usjek u hrvatskom antologijskom haikuu", [sic], sv. 11, br. 1, 2020. ["Kire in Anthological Croatian Haiku Poetry"]

"'U staru kipu': Ribanje i Pelegrin kao pozna djela", Kroatologija, sv. 11, br. 1, 2020. ["'In This Old Body'": Fishing and Pilgrim as Late Works]

"Cultural and Individual Memory of Literature: A Study of Croatian and American Readers", Comparative Literature Studies, vol. 56, no. 3, 2019.

"'Neustrašivo otkrivenje ljudske izopačenosti': Diskursi straha u romanima Ayn Rand", u Naracije straha; Zagreb 2019. ["'A fearless revelation of man's depravity': Discourses of fear in Ayn Rand's novels"]

"Centri svjetske književnosti i hrvatski književni kanon", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanonSplit-Zagreb 2018. ["Centres of World Literature and Croatian Literary Canon"]

"Na granici epa", u Kuća od knjiga: Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića; Hrvatska sveučilišna naklada, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, HAZU, Zagreb 2017. ["At the boundary of epic"]

"Fantastična temporalnost u romanima Harukija Murakamija i Luke Bekavca", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje; Split-Zagreb 2016. ["Fantastic temporality in novels by Haruki Murakami and Luka Bekavac"]

"Empirijski čitatelji – stanje stvari", u Dani hvarskoga kazališta, br. 42, 2016. ["Empirical Readers - State of Affairs"]

"Sižejna izgradnja poeme u starijoj hrvatskoj književnosti", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta; Split-Zagreb 2015. ["Syuzhet structuring in narrative poems in older Croatian literature"]

"'Kroz takvu priču zapamtim stvari koje možda inače ne bih'. Prepričavanje književnih tekstova", u O pričama i pričanju danas; Zagreb 2015. ["'This story helps me remember things I would otherwise maybe forget'. Narrating literary texts"]

"Čitateljsko pamćenje u svakodnevici i (Prvi svjetski) rat", u Dani hvarskoga kazališta br. 41, 2015. ["Readers' Memory in Everyday Life and (First World) War "]

"Poezija Kamova i Matoša iz očišta kognitivne poetike", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma; Split-Zagreb 2014. ["The poetry of Kamov and Matoš from the viewpoint of cognitive poetics"]

"Književnost kao prisjećanje: Što pamte čitatelji"; Naklada Ljevak, Zagreb 2014. ["Literature as Recall: What Readers Remember"]

"Percepcija Krleže kod neprofesionalnih čitatelja", Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe; Split-Zagreb 2013. [“Non-Professional Readers' Perception of Krleža”]

“Literature Through Recall: Ways of Connecting Literary Studies and Memory Studies”, Interdisciplinary Literary Studies, Vol. 14, No. 2; Penn State University Press, Pennsylvania 2012. 

“Translating Male and Female Discourses in 'Between the Acts'”, in Translating Virginia Woolf (ed. Oriana Palusci); Peter Lang, Bern 2012. 

“Noć i dan – roman prijelaza”, afterword in Virginia Woolf, Noć i dan; Centar za ženske studije, Zagreb 2012. [“Night and Day – A Novel of Transgression”] 

“Književne paralele hrvatskog i japanskog preporoda u 19. stoljeću”, Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam – preporod; Split-Zagreb 2012. [“Literary parallels between Croatian and Japanese Revival in the 19th century”] 

“Biondi u službi njegova veličanstva Jamesa”, Dani hvarskoga kazališta, No. 38; Zagreb 2012. [“Biondi in the Service of His Majesty James”] 

“Konji europskih epova”, Forum, br. 7-9; Zagreb 2011., i u Književna životinja - kulturni bestijarij, 2. dio; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2012. [Literary Animal – A Cultural Bestiary, Part 2: “Horses of European Epics”] 

“Ideologija 'Mladog Hrvata'”, Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910.; Split-Zagreb 2011. [“Ideology of the 'Young Croat'”]

“Još o pravilnostima 'Judite'”, Republika, br. 7-8; Zagreb 2011. [“On the Patterns of 'Judith', again.”] 

“Kognitivni subjekti Vidrićevih pjesama”, Umjetnost riječi, br. 1-2; Zagreb 2011. [“Cognitive subjects of Vidrić's poems”] 

“Ispovijedi maske – književno samooblikovanje Yukija Mishime”, 15 dana, br. 1-2; Zagreb 2010. [“Confessions of a mask – the literary self-fashioning of Yukio Mishima”] 

“Problemi uspostave kanona”, Književna republika, br. 4-6; Zagreb 2010. [“Problems of canon formation”] 

“Zoranićeve 'Planine' i Sidneyeva 'Arcadia' kao prvi romani u svojim književnostima”, Republika, br. 7-8; Zagreb 2010. [“Zoranić's 'Planine' and Sidney's 'Arcadia' as the first novels in their respective literatures"] 

“Percepcija i recepcija u kontekstu izvedbenih teorija” Kazalište, br. 39-40; Zagreb 2009. [“Perception and reception in the context of performance theories”]

“More u japanskoj književnosti”, 15 dana, br. 4-5; Zagreb 2009. [“Sea in Japanese literature”] 

“Muški i ženski diskurs (Između činova)”, afterword in Virginia Woolf, Između činova; Centar za ženske studije, Zagreb 2009. [“Male and female discourse (Between the acts)”] 

“Četiri japanska romana”, 15 dana, br. 3; Zagreb 2008. [“Four Japanese novels”] 

“Pisma u romanima Virginije Woolf”, Književna smotra XL, br. 147 (1); Zagreb 2008. [“Letters in Virginia Woolf's novels”]