Lada Čale Feldman

dr. sc. Lada Čale Feldman, redovita profesorica (Katedra za teatrologiju i dramatologiju)

Konzultacije: četvrtkom od 12.30 do 13.30 (B-214 ili ovdje)

E-mail:  lcfeldma@ffzg.hr; tel. 4092-114, kućni 2114

Lada Čale Feldman rodila se 11. srpnja 1963. u Zagrebu. Studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti upisuje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala (1986.), a zatim magistrirala (1990.) i doktorirala (1994.) filologiju, s teatrološkim temama (Teatar u teatru u Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja Iva Brešana, diplomski rad; Brešanove travestije: Anera, magistarski rad; Teatar u teatru u hrvatskoj dramskoj književnosti, doktorska disertacija).

Od 1991.suradnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku, najprije kao asistentica, od 1997. kao znanstvena suradnica, od 2001. kao viša znanstvena suradnica, te od 2004. kao znanstvena savjetnica. Tijekom toga razdoblja dvaput višemjesečno boravi na studijskim boravcima u inozemstvu. Od 1991. honorarno predaje na više visokoškolskih institucija: Akademiji dramske umjetnosti, Centru za ženske studije u Zagrebu, na Poslijediplomskom studiju književnosti i kulturalnih studija te Poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i na poslijediplomskom studiju Instituta za humanističke studije u Ljubljani. Suradnica je Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” i Hrvatske radio-televizije. Članica je međunarodnog udruženja za izvedbene studije Performance Studies international, u čijem je upravnom odboru od 2009. Bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva 1999-2000, a članica je i niza drugih strukovnih udruga. Od 1. lipnja 2005. zaposlena je kao redovita profesorica na katedri za teatrologiju i filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je u organizaciji triju međunarodnih skupova: War, Exile, and Everyday Life ( Zagreb , 1995), Gender and Nation, Tradition and Transition ( Dubrovnik , 2002) te 15. godišnje konferencije PSi Misperformance: Mis-firing, Mis-fitting, Mis-reading ( Zagreb , 2009) na kojoj je gostovalo oko 400 inozemnih znanstvenika i kazališnih umjetnika.

Piše znanstvene radove, kazališne kritike i prikaze knjiga, izlaže na hrvatskim i međunarodnim skupovima s temama na presjecištu teatrologije, antropologije, književne teorije i feminističke kritike. Za knjigu Euridikini osvrti 2002. dobila je nagradu “Petar Brečić”. U svibnju 2005. dobila je, za esej “Blackened Faces and a Veiled Woman: Early Korčula Moreška” (u koautorstvu s Maxom Harrisom), nagradu “Martin Stevens” za najbolji novi esej u području studija starije dramatike američkog Udruženja za studij srednjovjekovne i renesansne drame. 2009. godine, primila je godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za rad na knjizi U kanonu , kao i za rad na organizaciji 15. konferencije udruženja Performance Studies international Misperformance: Mis-firing, Mis-fitting, Mis-reading .

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige

1989. Brešanov teatar. Aspekti Brešanove dramaturgije, Zagreb : Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, 196 str.

1997. Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb : Naklada MD i Matica hrvatska, 375 str.

2001. Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu, Zagreb : Naklada MD i Centar za ženske studije, 376 str.

2005. Femina ludens , Zagreb: Disput, 240 str.

2008. & M. Čale, U kanonu, studije o dvojništvu , Zagreb: Disput, 366 str.

2012. U san nije vjerovati, Zagreb: Disput, 330 str.

2012. & A. Tomljenović, Uvod u  feminističku književnu kritiku, Zagreb: Leykam International, 290 str.

Urednica knjige

1993. & Ines Prica, Reana Senjković, Fear, Death and Resistance, an Ethnography of War, Croatia 1991-1992. , Zagreb, Institute of ethnology and folkore research, Matrix Croatica, X-press, 255 str.

1998. & Vlaho Bogišić, Dean Duda, Ivica Matičević, Mali leksikon hrvatske književnosti , Zagreb : Naprijed, 599 str.

2006. & Ines Prica, Devijacije i promašaji: Etnografije domaćeg socijalizma, Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku.

2010. Tonko Lonza (prir. i uvodni tekst), Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre

2014. Neva Rošić (prir. i uvodni tekst), Dubrovnik : Dubrovačke ljetne igre

2014. & M. Blažević, MISperformance: essays in shifting perspectives, Ljubljana: Maska, Rijeka: Drugo more, Zagreb: Poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, Filozofski fakultet

Poglavlja u knjizi

2007.a “The Context within: The Play within the Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Critique”, u: The Play within the Play. The Performance of Meta-Theatre and Self-Reflection , ur . G. Fischer i B. Greiner, 285-296.

2007.b “Drama kao romaneskni intermedij: dva kontrastivna modernistička primjera (Virginia Woolf, Između činova i Miroslav Krleža, Banket u Blitvi )”, u: Poetika pitanja, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara , ur . D. Duda, G. Slabinac i A. Zlatar, Zagreb : FF press, 159-174.

2008. “Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije. Moliere i Marivaux”, u: Poslanje filologa, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Mirka Tomasovića , ur . T. Bogdan i C. Pavlović, Zagreb : FF press, 345-371.

 

Ostali radovi na hrvatskom jeziku

1991. “Igra svatova u okviru svadbe: teatar, meta-teatar ili meta-običaj?”, Narodna umjetnost , Zagreb , 28, str. 227-241.

1992. “Predstavljačka obilježja folklora dubrovačkog područja”, Narodna umjetnost , 29, str. 169-184.

1995. “Mjesto teatarske semiotike u književnoteorijskim razmišljanjima Darka Suvina”, u: Trag i razlika , ur . V. Biti, N. Ivić i J. Užarević, Zagreb : Naklada MD, 179-198.

1996. “Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?”, Republika , Zagreb, 3-4, str. 29-40.

1997. “Poetika tame, uskrate, manjka”, Kolo , Zagreb , 2, str. 352-364, 1997.

2001.a “Korpusi, leševi i tijela”, Treća , časopis Centra za ženske studije broj 1-2, Vol. III, 2001, 116-133.

2001.b “‘Šteta što je kurva': Glumica i njezina dvojništva između postkomunizma i posthumanizma”, Frakcija , magazin za izvedbene umjetnosti , 20/21, 88-106.

2003.a “Krležiana / Senkeriana / Stoppardiana”, Kazalište 13-14, 2003, 144-153.

2003.b “Bezdani snovi i njihove strukture: Northrop Frye, anatomija šekspirologije”, Kolo XII , 4, 147-161.

2003.c “Morisco, moresca, moreška: Agonalni mimetizam i njegove interkulturne jeke”, Narodna umjetnost , 40/2, 61-80.

2003.d “Medijacije Medeje”, Sarajevske bilježnice , 2, 95-112.

2004.a “Dvoglave hidre: nacija, žene i gluma”, u: Između roda i naroda , ur . T. Škokić i R. Jambrešić Kirin, Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku & Centar za ženske studije, 323-340.

2004.b “‘Glorija' i ‘Gloriana'”, Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa , ur . M. Tomasović i V. Glunčić-Bužančić, Split : Književni krug, 182-195.

2004.c “Antigona, Antigone”, Kazalište 17/18, 90-95.

2006. “ Identité, alterité, autorité : Marivauxove utopijske komedije”, Kolo 2, 293-331.

2007.a “Histerija realizma i ženski pogled u Begovićevu Pustolovu pred vratima ”, Umjetnost riječi , 1-2, 79-108.

2007.b “Wilde X 3”, u: Govor drame – govor glume , ur . S. Anđelković i B. Senker, Zagreb : Disput, 119-134.

2007.c “Teatar, svečanost, igre – misao Branka Gavelle”, u: Način u jeziku / Književnost pedesetih , Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur . Krešimir Bagić, Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 101-110.

2008.a “Pomet – Greenblattov Jago?”, Forum , 4-6, 572-591.

2008.b “Dvojnik: od teme do metode”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XI. Smjerovi i metodoogije komparativnog proučavnja hrvatske književnosti , ur . C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 176-184.

2008.c “Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije. Molière i Marivaux”, u: Poslanje filologa, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. T. Bogdan i C. Pavlović, Zagreb: FF press, 345-371.

2009.a “Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji”, u: Marin Držić. Svjetionik dubrovačke renesanse , ur . J-L Thomas i S. Anđelković, Zagreb : Disput, 133-146.

2009.b “Analyse this! Držićološke psihoanamneze”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XI. Držić danas. epoha i nasljeđe , ur . C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 17-34.

2010. “Femmes fatalesi njihovi portreti nakon 1910: od hrvatskog dramskog artizma do analitičkog realizma”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XII. Poetika i politika kulture nakon 1910, ur . C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 292-311.

2012. “Tumačenje snova kao teatrološki problem”, u: Prostori snova, ur. D. Fališevac i Ž. Benčić, Zagreb: Disput, 71-99.

 

Ostali radovi na stranim jezicima

1993.a “The theatralization of reality: Political rituals”, u: Fear, Death and Resistance: an Ethnography of War, Croatia 1991-1992 , edited by Ines Prica, Lada Čale Feldman and Reana Senjković, Institute of Ethnology and Folklore Research, Matrix Croatica, X-press, Zagreb, str. 5-23.

1993.b “Šingala-mingala, from recitation to theatre”, Narodna umjetnost , Zagreb , 30: Festschrift für Maja Bošković-Stulli = In the honor of Maja Bošković-Stulli, 1993, str. 183-199.

1995.a “Intellectual concerns and scholarly priorities: a voice of an ethnographer”, Narodna umjetnost , Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research , Zagreb, 32/1, 1995, str.79-90.

1995.b “The image of the leader: being a president, displaying a cultural performance”, Collegium Antropologicum , 19, 1995, str. 41-52.

1996. “Theatrical metamorphoses: turning exile into a fairy tale”, u: War, Exile, Everyday life, Cultural Perspectives (ed. by Maja Povrzanović and Renata Jambrešić-Kirin), Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb , str. 209-229.

1997.a “Die Stadt als Theater – eine kulturanthropologische Sicht auf Dubrovnik von der frühen Neuzeit bis 1992”, Kleine Städte im neuzeitlichen Europa (Hrsg. Holger Th Gräf), 243-268, Berlin: Berlin Verlag, Arno Spitz Gmbh, 1997.

1997.b “Darko Suvin's Theatre Semiotics between Literary Theory and Cultural Criticism”, Znakolog, An International Yearbook of Slavic Semiotics , br. 6/7, Graz IFISS, 1997., str. 221-242.

1998. “Existe-t-il une écriture féminine dramatique contemporaine croate?”, Le Pont, Magazine littéraire , Zagreb , 3-4, str.204-211.

1999.a “Le radici culturali e letterarie straniere del motivo di travestimento nel dramma croato preottocentesco”, u: Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću , str. 299-326.

1999.b “The Misuses of Enchantement: Blurring the Boundaries between Literary Criticism and Anthropology”, Mediterranean Ethnological Summer School , Vol. 3 – Piran, 1997 i 1998, Ljubljana , str. 49-62.

2000.a “Historical Reference and Theatrical Autoreference”, Modellierungen von Geschichte und Kultur / Modelling History and Culture, Akten des 9. Internationalen Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik, Universität Graz, 22.-24. November 1996 / Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics, University of Graz , November 22-24, 1996, Band I, Vol. I, Theoretische Grundlagen und 5. Österreichisch – Ungarisches Semiotik-Kolloquium – Theoretical Foundations and 5th Austro-Hungarian Semiotic Colloquium, hg. Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm, 123-134.

2000.b “Performative cross-genderings and disciplinary border-crossings”, European Journal for Semiotic Studies, posebno izdanje s radovima skupa Borders, Signs, Transitions / Grenzen, Zeichen, Übergänge , hg. Jeff Bernard, Gloria Withalm, Lada Čale Feldman, 12/2, 311-326.

2000.c “Il carnevale nel teatro di Ivo Vojnović”, Most / Il Ponte, Rivista di letteratura Croata, 1-4, 107-116.

2001.a “Self as a Cluster of Socio-Cultural Simulacra: Georg Simmel's and Luigi Pirandello's feminist anthropology of acting”, u: Mythen-Riten-Simulacra / Myths, Rites, Simulacra , Akten des 10. Internationalen Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik, Universität für Angewandte Kunst Wien, Dezember 2000 / Proceedings of the 10th International Symposium of the Austrian Association of Semiotics, University of Applied Arts Vienna, December 2000, Band II / Vol. II, Felder und Applikationen, Fields and Applications , Wien: OGS, 2001, 807-822.

2001.b “‘Tis a pity she's a whore: an actress and her doubles between postcommunism and posthumanism”, Frakcija , magazin za izvedbene umjetnosti, 20/21, 88-106.

2002. “Science, Space, Time: Contours of (Croatian) Literary Antrhopology” (Znanost, Prostor, Vrijeme: Obrisi (hrvatske) književne antropologije), Narodna umjetnost , 39/1, str. 75-96.

2003. “Unified in a Conflict, Moros y Cristianos and Moreška, Mimetic Fascination of an Intercultural Agon”, u: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften , No. 15/2003, www:http//www.inst.at/trans/15Nr/001_2/feldman15.htm

2004.a “The Aura of the Actress”, Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti, 28/29, 062-069.

2004.b “Blackened Faces and a Veiled Woman: The Early Korčula Moreška” (u koautorstvu s Maxom Harrisom), Comparative Drama 37, br. 3, 4, 297-320.

2008. “Il doppio materno: ancora sulla maternita in Pirandello”, u: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del Convegno Internazionale Dubrovnik , 9-11 settembre 2004, ur . M. Čale, T. Peruško, S. Roić i A. Iovinelli, Zagreb : FF press, 387-399.

2009. & Marin Blažević, “Translate or Else: Marking the Glocal Troubles of Performance Research in Croatia”, u: Contesting Performance, global sites of research, ur. J. Mckenzie, H. Roms i C. J. W.-L.Wee, New York: Palgrave, 168-187.

2010. “The Common Reader Translated and Re-edited: Woolf and the Question of 'Lecture Feminine'“, Translating Virginia Woolf, ur. Oriana Palusci, Bern: Peter Lang, 157-166.

 

Prijevodi

Barthes, Roland, Kritika i istina , Zagreb : Algoritam, 2009.