Kristina Grgić (en)

Kristina Grgić, PhD, assistant professor (Section for Comparative Study of Croatian Literature)
office hours: Wednesday 10.15 to 11.15 (B-212)
e-mail: kgrgic2@ffzg.hr ; tel. 4092-113; (house 2113)

Born on 10 November in Bihać (Bosnia and Herzegovina). In 2003 she graduated in English Language and Literature and Comparative Literature at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb University. In September 2007 she became a junior researcher at the Department of Comparative Literature, section of Comparative Study of Croatian Literature. She enrolled in the Postgraduate course in Literature in the same year, and received her PhD in 2013, with the thesis "Theory and Practice of Comparative Literature in the Workof Ivan Slamnig". Her fields of interest are theory and methodology of comparative literature, historical and comparative research of Croatian literature, underlining the links with literatures in English.

Selected bibliography (see also the webpage at Croatian Scientific Bibliography):

Books:

"Trajni dijalog. Komparativna književnost u djelu Ivana Slamniga", Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

Papers:

"Prijevodi anglofonih književnosti u knjižnim izdanjima Matice hrvatske", "Književna smotra", LIII., br. 199 (1) / 2021.

"Croatian Translations of 'Paradise Lost'", "Sic: časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje", 11 (2021.)

"Zbirka 'Audenov Šop'", u: "Emisija i recepcija. Uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića", ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2020.

"Engleski prijevodi 'Ribanja i ribarskog prigovaranja'", "Colloquia Maruliana", br. 28/2019.

"Engleski književni kanon u povijestima hrvatske književnosti“, u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2018.

"'Valjana poezija izmišlja najviše': shakespeareska komedija 'Kako vam drago!' Milana Šenoe“, u: "Pozornici ususret. Zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera", ur. Lada Čale Feldman i Višnja Kačić Rogošić, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017.

"Književnost koja govori o sebi samoj: Pavličićev pristup manirizmu", u: "Kuća od knjiga. Zbornika radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića", ur. Cvijeta Pavlović, Hrvatska sveučilišna naklada – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.

"Vrstovna odredba Kazalijeva 'Glasa iz pustinje'", u:"Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr", ur. Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017.

"Popular, folk and high culture in the Croatian Reception of Irish Literature and Culture: Synge, Joyce, Irishness vs. Slaming, Senker, Mujičić" (u koautorstvu s Cvijetom Pavlović), "Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu", br. 1-2/2107.

"Motiv mrtve ljubavi u Jorgovanićevoj i Gjalskijevoj fantastičnoj prozi", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika u hrvatskoj književnosti: problem zbilje", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016.

"Oblikovanje čitateljskoga ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti", u: "Dani hvarskoga kazališta. Sv. 42. Publika i kritika", ur. Boris Senker i Vinka Glunčić-Bužančić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2016.

"Dekadencija u prijevodu: Charles Baudelaire i Oscar Wilde u tumačenju Antuna Šoljana i Ivana Slamniga" (u koautorstvu s Cvijetom Pavlović), "Književna smotra", XLVIII., br. 182 (4)/2016.

"Život kao (be)smislena priča: odgojni roman Dickensova Pipa i Kovačićeva Ivice", "Književna smotra", XLVII., br. 178 (4)/2015., str. 151-166

"'Smrt Smail-age Čengića' i 'byronska poema'", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2015.

"Intertekstualnost u Matoševoj poeziji", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2014.

"Krležijanski lik umjetnika od Slamniga do Mihalića", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2013.

"Vrazovi prepjevi s engleskog jezika", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod", Knjižževni krug Split -– Odsjek za komparativnu knjižževnost Filozofskog fakulteta, Sveučiliššta u Zagrebu, Split –- Zagreb, 2011.

„"Poetičko-politički prijepor 1919. g.: Zofka Kveder i Tito Strozzi“", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužžančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske knjižževnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine", Knjižževni krug Split -– Odsjek za komparativnu knjižževnost Filozofskog fakulteta, Sveučiliššta u Zagrebu, Split –- Zagreb, 2011.

"Pjesnik kao prevoditelj", u: Bagić, Kreššimir (ur.), "Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih knjižževnih susreta", Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilište Invictus – AGM, Kijevo-Zagreb, 2011.

"Hvar kao 'izgubljeni zavičaj' ŠŠoljanova pjesnišštva", u: Jelčić, Dubravko; Senker, Boris; Glunčić-Bužžančić, Vinka (ur.), "Dani hvarskoga kazališšta. Sv. 38. Hvar - knjižževnost i kazališšte", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Knjižževni krug Split, Zagreb - Split, 2012.

„Intertekstualnost kao oblik književnoga pamćenja: poezija Ivana Slamniga“, u: B. Senker, D. Jelčić i M. Moguš (ur.), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2011.

“Slamnigov postmoderni bijeg”, u: N. Batušić, R. Bogišić, P. Pavličić i M. Moguš ( ur .), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2010.

“Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji ‘nacionalne literarne tradicije'”, u: C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz ( ur .) Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2010.

“Preobrazbe Plauta u Pjerinu i Komediji zabluda ”, u: Pavlović, Cvijeta i Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2009., str. 331-356.

“Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma”, u: Grdešić, Maša (ur.), Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura , Centar za ženske studije, Zagreb , 2009., str. 17-36.

“Antipetrarkizam i de(kon)strukcija pastorale u ‘gorkoj Arkadiji' Shakespearea i Držića”, Umjetnost riječi, LII., 3-4/2008., str. 151-176.

“ Sveti soneti Johna Donnea i preispitivanje renesansne tradicije”, u: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur . T. Bogdan i C. Pavlović, FF Press, Zagreb , 2008.