Cvijeta Pavlović (en)

Cvijeta Pavlović, PhD, Full professor (Section for Comparative Studies of Croatian Literature)


office hours: Monday 10.00 to 10.30 (B-215)

e-mail: cvijeta.pavlovic@ffzg.hr ; tel. 4092-235 (house 2235)

Cvijeta Pavlović was born in Zagreb in 1970. In 1994 she graduated in Comparative Literature, French Language and Literature, and Book Studies at the Zagreb University Faculty of Humanities and Social Sciences. In February 1993 she went to Geneva on a study grant to complete her graduate thesis. In July 1993 she went to Aix-en-Provence on a scholarship from the French embassy in Croatia. In 1995 she was employed at the Department of Comparative Literature, Section of Comparative Studies of Croatian literature. She has concentrated her research on the comparative approach to Croatian literary history, particularly on the links between literature in Croatian and Romance languages.She cooperated in the making of the Lexicon of Croatian Writers, Lexicon of World Writers, Lexicon of World Literature, Croatian EncyclopaediaMarin Držić LexiconCroatian Literary EncyclopaediaLexicon of Literary-Cultural Terms, and Antun Gustav Matoš Lexicon.

Chair of Section for Comparative studies of Croatian literature at the Department of Comparative Literature

Selected bibliography (see also the webpage at Croatian Scientific Bibliography): 

Books (author):

Priča u pjesmi – pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005.

Šenoina poetika prevođenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2006.

Hrvatsko-francuske književne veze. 15 studija, FF press, Zagreb, 2008.

Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.

Književnost ili prosvjetiteljstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2022.

 

Books (editor):

Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća. Zbornik radova VII., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2005.

Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970., ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2006.

Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Zbornik radova IX., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug Split, 2007.

Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti. Zbornik radova X., Komparativna povijest hrvatske književnosti, Književni krug, Split, 2008.

Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, FF press, Zagreb, 2008.

Držić danas. Epoha i naslijeđe. Zbornik radova XI., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2009.

Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi., Zbornik radova XII., Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović, Andrea Meyer-Fraazt i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2010.

Poetika i politika kulture nakon 1910. g., Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII., ur. Cvijeta Pavlović, Andrea Meyer-Fraatz i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2011.

Romantizam – ilirizam – preporod. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV., ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2012., ISBN 978-953-163-377-2, 363

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2013., ISBN 978-953-163-395-6.

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb – Split, 2014., ISBN 978-953-163-406-9.

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2015., ISBN 978-953-163-416-8.

Komparativna povijest hrvatske književnost. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016., ISBN 978-953-163-433-5.

Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića, ur. Cvijeta Pavlović, Hrvatska sveučilišna naklada, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017., ISBN 978-953-169-349-3.

Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split –Zagreb, 2018., ISBN 978-953-163-472-4.

Emisija i recepcija. Uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića, Biblioteka Komparativna povijest hrvatske književnosti, knj. 1, ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2020., ISBN 978-953-341-154-5.

Doba književnosti. U povodu 75. rođendana Pavla Pavličića, Biblioteka Komparativna povijest hrvatske književnosti, knj. 2, ur. Cvijeta Pavlović, Matica hrvatska, Zagreb, 2022., ISBN 978-953-341-211-5.

Papers:

Istina i priča Jagode Truhelka , u: Književni Osijek , pr. Stanislav Marijanović, Pedagoški fakultet Osijek, Osijek 1996.

August Šenoa: Pjesme i proza, pr. Cvijeta Pavlović, Riječ, Vinkovci 1997.

Bijedna Mara – romantički spjev Luke Botića , u: Dani hvarskoga kazališta: hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam) , ur . Nikola Batušić et al., Književni krug, Split 1998.

Romeo i Julija u Šenoinu prijevodu , u: Dani hvarskoga kazališta: hrvatska književnost od preporoda do Šenoina doba , knj. XXV., ur . Nikola Batušić et al., Književni krug, Split 1999.

August Šenoa i Scottov model povijesnog romana , u: Komparativna povijest hrvatske književnosti I. (XIX. stoljeće), ur . Dean Duda et al., Književni krug, Split 1999.

Jean Racine: Fedra, prev. Svevlad Slamnig, pr. Cvijeta Pavlović, SysPrint, Zagreb 2000.

Sabo Bobaljević i Amore fuggitivo, u: Književna smotra XXXII , br. 118 (4), 2000., Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2001.

Paradigme Marulićeve “Susane”, u: Colloquia Maruliana X , Književni krug, Split 2001.

Neoromantizam: Đuro Sudeta, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti IV. (Hrvatska književnost od 1914 do 1930 i njezin europski kontekst), Književni krug, Split 2002.

Bijedna Mara – dramatizacija Nike Bartulovića , u: Dani hvarskoga kazališta: hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća , ur . Nikola Batušić et al., HAZU, Književni krug, Zagreb – Split 2003.

Pripovjedni postupci Slamnigova Neprijatelja , u: Komparativna povijest hrvatske književnosti V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošloga stoljeća), Književni krug, Split 2003.

Šenoa i Petrarca , u: Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti , Književni krug, Split 2006.

Slamnigova “mala škola” prevođenja , u: O Slamnigu – drugi , zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Osijek – Poznań 2006.

Juditine metamorfoze (Marulić – Gavran – Senker) , u: Colloquia maruliana XVI, Književni krug, Split 2007.

Slamnigowska “mała szkoła” przekładu , u: Nasza środkowoeuropejska arc combinatoria , redakcja naukowa Krystyna Pieniążek-Marković et al., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria filologia słowiańska nr 22, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007.

Poezija na pozornici – Ilija Okrugić: “Saćurica i šubara” , u: Zbornik radova sa drugog znanstvenog skupa “Dani Ilije Okrugića” u Zemunu, 25.-26. svibnja 2007. – Znameniti Zemunci i Srijemci , Zagreb – Zemun, 2007.

Etc. (Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=211695)