dr. sc. Jakovina, Tvrtko, redoviti profesor


CURRICULUM VITAE

 

Tvrtko Jakovina is tenured professor and former head of the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. He is the author of „Socialism on the American Grain“ /Socijalizam na američkoj pšenici/ (2002), „The American Communist Ally. Croats, Tito’s Yugoslavia and the United States 1945-1955“ / Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945-1955/“ (2003), “The Third Side of The Cold War” /Treća strana Hladnog rata/ (2011), “Croatian Spring – 40 years Later” /Hrvatsko proljeće, četrdeset godina poslije” (editor, 2012), “Moments of Catharsis. Breaking Events in XXth Century” / Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX stoljeća/ (2013), “25 Years of Croatian Independence – What is Next?” /25 godina hrvatske neovisnosti – kako dalje?” (editor, 2017) and “Budimir Lončar. From Preko to the top of the world” /Budimir Lončar. Iz Preka do vrha svijeta/ (2020). Jakovina authored many articles dealing with the foreign policy of Tito’s Yugoslavia and Croatian history in 20th century.

 

Jakovina is lecturer at the Diplomatic Academy in Zagreb and guest-lecturer at Istituto per l'Europacentro-orientale e balcanica, University of Bologna. Previously, he was visiting fellow at the London School of Economics. He taught at the University of Split and is currently teaching several courses in different Ph.D. programs at the University of Zagreb (departments of History, Ethnology and Cultural Anthropology and at the Faculty of Political Sciences). Jakovina has given lectures at different universities in Poland, Finland, Slovakia, France, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Peoples Republic of China, the USA etc.

 

From 2014/2015 Jakovina is head of the History Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. In 2010 Jakovina became member of the Council for Foreign Policy and International Relations of the Croatian President Ivo Josipović. He is vice-president of the Croatian Fulbright Alumini Association, member of the Board of the Croatian-American Association, Management Board president of the Center for Democracy and Law “Miko Tripalo” and member of several editorial boards. He regularly contributes for daily newspaper Jutarnji list and occasionally for weekly Globus in Zagreb. From 2013 to 2016 he was anchor of Croatian Television show Treća povijest/”Third History”.

 

Tvrtko Jakovina studied at several universities in the United States (University of Kansas, was Fulbright Visiting Researcher at the Georgetown University). He obtained MA in American Studies at the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium and Ph.D. from the University of Zagreb (in 2002).


Životopis

 

 

Tvrtko Jakovina redoviti je profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje svjetsku povijest 20. stoljeća. Pročelnik Odsjeka za povijest bio je od 2014/2016. Napisao je knjige: Socijalizam na američkoj pšenici (MH, 2002), Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945-1955 (Profil/Srednja Europa, 2003), Treća strana Hladnog rata (Fraktura, 2011), Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX stoljeća/ (Fraktura, 2013), “Budimir Lončar. Iz Preka do vrha svijeta” (2020) i uredio knjige Hrvatsko proljeće, četrdeset godina poslije (Sveučilište u Zagrebu/Centar Tripalo, 2012) i Dvadeset i pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje? (Centar Tripalo, 2017)

 

Jakovina je autor niza članaka o vanjskoj politici Titove Jugoslavije, hrvatskoj i jugoslavenskoj povijesti 20. stoljeća. Knjige su mu nagrađivane državnim nagradama 2004. i 2014, dobitnik je nagrade Kiklop (2013) i Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika.

 

Tvrtko Jakovina diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je i University of Kansas, bio Fulbright Visiting Researcher na Georgetown University u Washingtonu, usavršavao se na Boston Collegeu. Magistrirao je na Katholieke Universiteit Leuven u Belgiji. Bio je visiting fellow na London School of Economics.

 

Jakovina je voditelj Poslijediplomskog studija Diplomacija Zagrebačkog sveučilišta i (do 2016.) Ministarstva vanjskih i europskih poslova i zamjenik voditeljice Doktorskog studija moderne i suvremene hrvatske povijesti Odsjeka za povijest. Višegodišnji je predavač na Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica i programa MIREES Sveučilišta u Bologni, a predavao je i na Sveučilištu u Splitu, kao i više doktorskih programa na FF-u i Fakultetu političkih znanosti.

 

Od 2010. do 2015. Tvrtko Jakovina bio je član Savjeta za vanjsku politiku i međunarodne odnose Predsjednika RH Ive Josipovića. Potpredsjednik je Croatian Fulbright Alumini Association, clan Vijeća Hrvatsko-američkog društva, predsjednik Upravnog odbora Centra za pravo i demokraciju “Miko Tripalo” i član više strukovnih udruga i uredništva stručnih časopisa u zemlji i susjednim državama. Redovito piše za dnevnik Jutarnji list, tjednik Globus, a ranije je pisao za Tportal. Od 2013. do 2016. voditelj je televizijske emisije Treća povijest na HRT3.

 

 

 

Tvrtko Jakovina

Tvrtko.Jakovina@ffzg.hr

 BIBLIOGRAFIJA

 

 

KNJIGE

 

 1. Socijalizam na američkoj pšenici, Matica hrvatska, 2002., Zagreb.
 2. Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Profil/Srednja Europa, 2003., Zagreb.
 3. Treća strana Hladnog rata, Fraktura, Zagreb 2011.
 4. Hrvatsko proljećečetrdeset godina poslije, uredio: Tvrtko Jakovina, Centar za demokraciju i pravo “Miko Tripalo”, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2012.
 5. Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX stoljeća. Fraktura, Zagreb 2013.
 6. Dvadeset i pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje? Uredio: Tvrtko Jakovina, Zagreb: Centar za pravo i demokraciju, 2017.
 7. The Tito-Stalin Split 70 Years After. Collection of Articles from International Conference. Tvrtko Jakovina and Martin Previšić (editors), University of Zagreb and University of Ljubljana, Zagreb - Ljubljana 2020.
 8. Budimir Lončar. Iz Preka do vrha svijeta. Biografija. Zagreb: Fraktura 2020. (dva izdanja) i „Službeni glasnik“, Beograd 2021.

 

 

ZNANSTVENI ČLANCI

 

 1. Američki komunistički saveznik? Vanjskopolitički odnosi SAD-a i Jugoslavije od 1955-1963., Radovi 31, Zagreb 1998., 81-108.
 2. Što je značio Nixonov usklik “živjela Hrvatska”?, Društvena istraživanja 40-41, god 8 (1999.), br. 2-3, ožujak-lipanj 1999., Zagreb, 347-371.
 3. Život u limenci s crvima, (Kako su živjeli i doživljavali Titovu Jugoslaviju?, Razgovori američkih diplomata skupljenih u Foreign Affairs Oral History Program Udruge za diplomatske studije I Sveučilišta Georgetown u Washingtonu), Historijski zbornik, god. LIV, Zagreb 2001., 159-186.
 1. Od Tita do Badintera, Periodizacija povijesti DFJ/FNRJ/SFRJ 1945.-1991., Hrvati i Poljaci, narodi daleki i bliski, Zbornik radova sa znanstvenog skupa hrvatskih i poljskih povjesničara, HNOPZ i FF Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Zagreb 2003., 123-137.
 2. Je li Nixon doista podupirao Hrvatsko proljeće?, Pro Historia Croatica 1, Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2002., 381-399.
 3. Tito i Nixon, Kako je pripreman i što je značio Titov posjet Washingtonu 1971.?, Historijski zbornik, god. LV, Zagreb 2002, 167-197.
 4. Narodni kapitalizam protiv narodnih demokracija. Američki super-market na Zagrebačkom velesajmu 1957. godine, Zbornik Mire Kolar Dimitrijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, Zagreb 2003., 469 - 479.
 1. Titovi ciljevi sukladni su našima, Američki izvori o Hrvatskom proljeću, Historijski zbornik LVI-LVII, Zagreb 2003./2004, 71-90.
 2. Hrvatska izlazi u svijet, Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici 1945.-1991., Hrvatska politika u XX. stoljeću, Zbornik radova, Matica hrvatska, Zagreb 2006., 337-388.
 3. Jugoslavija, Hrvatsko proljeće i Sovjeti u detantu, Kolo, Časopis Matice hrvatske4, zima 2005., Zagreb, 153-185.
 4. Između kralja, poglavnika i maršala, Odnos Saveznika prema Hrvatskoj/Jugoslaviji 1945., 1945. – razdjelnica hrvatske povijesti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2006., 169-185.
 5. Dejiny ako liečba, Forum Scientiae et Sapientiae 2, Ročnik XIV, Bratislava 2007; 20-25.
 6. How to Cope With History? The Croatian Example. In: Hubert Isak (ed), A European Perspective for the Western Balkans, NWV, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Recht, Wien: Graz 2007; 107-120.
 7. Sovjetska intervencija u Afganistanu 1979. i Titova smrt, Historijski zbornik, god. LX (2007.), 295-320.
 8. Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici. U:Titovo doba. Hrvatska prije, za vrijeme i poslije, Zagreb 2008, 147-183.
 9. Titos Jugoslawien – der kommunistische Alliierte von Prag und Washington. U:Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968, Beiträge, Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien 2008., 571-587 i Rossia XX Vek, Moskva 2010; 225-238.
 10. Where has War For Harts and Souls Gone?, America and the Liberals in Yugoslavia in 1960' and early 1970'. U: 125 Years of Diplomatic Relations Between The USA and Serbia (ed. Ljubinka Trgovčević), Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2008; 149-164.
 11. 1956. godina naše ere: Vrhunac jugoslavenske vanjske politike. Spomenica Josipu Adamčeku, (ur. Drago Roksandić i Damir Agičić), FF press, Zagreb 2009, 459-480.
 12. Tito, the Bloc-Free Movement, and the Prague Spring. In: Günter Bischof, Stefan Karner and Peter Ruggenthaler, The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Harvard Cold War Studies Book Series, Lexington Books, Rowman and Littlefield 2010, 397-418.
 13. Američki predsjednici i europski jugoistok u 20. i 21. stoljeću. Ratne intervencije, partnerstvo i sukobi na europskoj periferiji; pogovor hrvatskom izdanju knjige Stephena Graubarda „Predsjednici. Povijest vladanja američkih predsjednika modernog doba“; TIM press, Zagreb, 754-797.
 14. Milka Planinc kao paradigma hrvatske povijesti, Profil International, Zagreb 2011; 8-74. U: Čisti računi željezne lady, Sjećanja Milke Planinc.
 15. Tito's Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned; Tito:viđenja i tumačenja, Beograd 2011, ur. Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije i Arhiv Jugoslavije, 391-406.
 16. Povijesni uspjeh šizofrene države: modernizacija u Jugoslaviji 1945.-1974. U: Socijalizam i modernost. Umjetnost, kultura, politika 1950-1974., ur. Ljiljana Kolešnik, Institut za povijest umjetnosti, Muzej suvremene umjetnosti, Zageb 2012., 7-52.
 17. Mozaik Hrvatskoga reformskog pokreta 1971. U: Hrvatsko proljeće – četrdeset godina poslije, ur. Tvrtko Jakovina; Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012., 385-427.
 18. Historical success of schizophrenic state: Modrnisation in Yugoslavia 1945-1974. In: Socialism and Modernity. Art, Culture, Politics 1950-1974, Ljiljana Kolesnik (ed.), Museum of Contemporary Art and Institute of Art History, Zagreb 2012, 7-43.
 19. Collective experiences and Collective Memories: Writing the History of Crisis, Wars and the „Balkanisation of Yugoslavia“. IN: Dario Spini/ Guy Elcheroth/ Dinkao Corkalo Biruski (editors), War, community, and Social Change, Collective Experiences in the Former Yugoslavia. Springer, Peace Psychology Book Series, New York, 2013; 25-41.
 20. Ein grosser Krieg, über den niemand sprich. Kroaten, bosnische Muslime und Serben and er russischen Front (1914-1918). IN: Bernhrd Bachinger – Wolfram Dornik (Hg.), Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung-Wahrnehmung-Kontext. Studien Verlag, Innsbruck/Wien/Bozen, 2013; 105-120.
 21. Neprijatelji ili samo loši susjedi? Jugoslavija i balkanske zemlje 1970-ih i 1980-ih. U: Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, ur: Lada Duraković i Andrea Matošević, Pula-Zagreb, Srednja Europa, CKPIS, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Sanjam knjige u Istri 2013; 49-73.
 22. Sloboda u raspadu. Nesvrstana, samoupravna; nestabilna i slaba SFRJ: od smrti Tita do uspona Miloševića. U: Osamdesete! Slatka dekadencija
  postmoderne; ur. Branko Kostelnik i Feđa Vukić, Zagreb, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) i Društvo za istraživanje popularne kulture
  (DIPK) 2015; 13-33.
 23. It's Either Tito or the Soviet Aparatchik: Tito's Yugoslavia and the United States of America (1945-1999). U: Revolutionary Totalitarianism,
  Pragmatic Socialism, Transiotion, Volume one, Tito's Yugoslavia, Stories Untold, ed. by Goradan Ognjenović and Jasna Jozelić, London: Palgrave
  Macmillan 2016, 99-137.
 24. The Mediterranean in continuous crisis. Small nations, big sea, decades of crisis no one can solve? U: Europa Neu Denken, Di andere(n) Seite(n) des Meeres, Bau 3, ur. Ilse Fischer, Johannes Hahn Hg., Salzburg: Verlag Anton Pustet, 2016, 245-257.
 25. Neither Love, Nor Hate. Nuclear Bomb and Tito's Yugoslavia. IN: Images of Rapture in Civilization between East and West: The Iconography of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media, Eds: Urs Hefterich, Robert Jacobs, Bettina Kaibach, Karoline Thaidigsmann; Univeristätsverlag WINTER, Heidelberg, 2016, 351-367.
 26. Kako se mijenjao pogled na Prvi svjetski rat. U: Spomenica Renea Lovrečića, ur. Damir Agičić, Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina, Zagreb, FF press, 2016; 365-397.
 27. Aktivna koegzistencija nesvrstane Jugoslavije, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi; Helsinški odbor za ljudska prava Srbije, Beograd 2017; 434-485.
 28. American and British Diplomats in Yugoslavia on Hungarian Revolution 1956, Limes +, Vol XIV (2017), No.1: pp. 43-73.
 29. Nesvrstavanje: čarobni štab(ić) jugoslavenske diplomacije, 255-289. U: Dejan Jović (ur.), Marksističke teorije međunarodnih odnosa, Zagreb: Političke analize 2018.
 30. The Evolution of Yugoslav Non-alignment: How Yugoslavia Abandoned its Opposition to Neutrality, 239-266. IN: Notion of Neutralities, Pascal Lottaz and Herbert R. Reginbogin (ed); Rowman and Littlefield 2018.
 31. A History of Unrealised Possiblilities: Social Democracy and the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 1918-1921, with Ana Rajković, 341-372. IN: Social Democracy and State Foundation. The emergence of a new European state landscape after the First World War,Tobias Mörschel (ed.), Bonn: Dietz.
 32. Tito's Traitorous Clique, Kangaroos and Croats: The Australian Tour of the Football Club Hajduk and the Fight against the Cominformists in Oceania in 1949, 149-164. U: The Tito-Stalin Split 70 Years After. Collection of Articles from International Conference. Tvrtko Jakovina and Martin Previšić (editors), University of Zagreb and University of Ljubljana, Ljubljana 2020.
 33. Uništenje Židova u NDH, 79-128. U: Antijudaizam, antisemitizam i holokaust u Hrvatskoj, ur. Neven Budak, Predstavnik židovske nacionalne manjine grada Zagreba, Židovska općina Zagreb i Šoa akademija, Zagreb 2020.
 34. How Could the Non-Aligned Save Yugoslavia? The 1989 Summit of the Non-Aligned Countries in Belgrade and the Break-Up of Yugoslavia, 195-208. U: European Neutrality and the Soviet Union during the Cold War; Ed. Mark Kramer, Aryo Makko, Peter Ruggenthaler; Lexington Books within Harvard´s Cold War Studies Book Series, Washington DC 2021.
 35. Uspješna diplomacija malih rezultata: SFRJ i svijet od Titove smrti do smrti Jugoslavije; 435-483. U: Jugoslavija: poglavlje 1980-1991. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava Srbije 2021.
 36. Nonalignment is not for Socialism. Yugoslav Non-Alignment During Détente; University of Wiena: ZeitGeschichte 49 (1) 2022, 33-54
 37. Crtež i kreacija – Hrvatska u vrijeme prvog Animafesta / Drawing and Cration – Croatia in the Times of the First Animafest, 46-63. U: Pedeset godina Svjetskog festivala animiranog filma – Animafesta Zagreb / Fifty Years of World Festival of Animated Film – Animafest Zagreb 1972-2022, gl.ur. Nikica Gilić; Zagreb: Hulahop.
 38. Između Istoka i Zapada, između europskog i neeuropskog svijeta. Čudan slučaj Titove Jugoslavije u Hladnom ratu. U: Igor Marko Gligorić i Iva Nazalević Čučević (ur). Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 49. seminara Zagrebačke slavističke škole. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022; 43-69.
 39. „Not Like a Modern Jesus Chirst“; Pragmatism and Idealism in Yugoslav Non-alignment, 108-131. IN: Socialist Yugoslavia and the Non-Aligned Movement. Social, Cultural, Political, and Economic Imaginaries. Edited by: Paul Stubs. McGill-Queens University Press 2023.

 

 

STRUČNI ČLANCI

 

 1. Neke značajke svakodnevnog života u Požeškoj kotlini u drugoj polovici XIX. stoljeća, OTIVM, časopis za povijest svakodnevice, Zagreb 1995., 55-63.
 2. Američki građanski rat (1861.-1865.) i građanska Hrvatska, Historijski zbornik, Zagreb 1997., 67-89.
 3. Godina dana volontiranja za ISHA-u, Zlatna dolina, Godišnjak Požeštine, Požega 1997., 293 - 296.
 4. Do they need us at all? Historians on the labour market, Graduate prospects in a changing society, (ed. Anne Holden Ronning, University of Bergen, Norway and Mary-Louise Kearney, UNESCO), UNESCO 1998.
 5. O mitovima treba govoriti, Prema pluralističkom i tolerantnom pristupu nastave povijesti - različiti izvori i nova didaktika, Simpozij Vijeća Europe, Bruxelles, 10.-12. prosinca 1998., Kolo, Časopis Matice hrvatske 1, Zagreb, proljeće 1999., 468-479.
 6. Povijest u eteru, Historijski zbornik, Godina LIII, Zagreb 2000., 185-194.
 7. “Što je nama Hladni rat?”, predgovor knjizi Davida Paintera, “Srednja Europa”, Zagreb 2002.
 8. Sjećanja koja čine povijest: Razgovor s Mirom Kreačićem, jugoslavenskim veleposlanikom i diplomatom, Časopis za suvremenu povijest, god. 34, br. 3, 2002. Zagreb., 901-916.
 9. Sjećanja koja čine povijest: Razgovor s Mirjanom Krstinić, visokom dužnosnicom u vladama SRH I SFRJ, Časopis za suvremenu povijest, god. 35, br.1, 2003. Zagreb, 287-306.
 10. To nije bio moj komunizam iako je bila moja prošlost –razgovor s poljskim povjesničarom Andrzejom Paczkowskim, Časopis za suvremenu povijest, god. 35., br. 2, 2003, Zagreb, 625-632.
 11. Sjećanja koja čine povijest: Razgovor sa Cvijetom Jobom, dugogodišnjim diplomatom i veleposlanikom FNRJ/SFRJ, Časopis za suvremenu povijest, god. 35., br.3., Zagreb 2003., 1031-1048.
 12. Psihotik na konju ili svjetlost hrvatskog naroda?, Project on the European Dimension in History Teaching Conference on 1848 in european History, Braunschweig, Njemačka, Povijest u nastavi, god. I, br. 2, Zagreb 2003., 228-234.
 13. Od benediktanaca do ionskih snopova, znanstvenici i uglednici Požeštine - skica za buduću povijest, 380-401. U: Kulturna baština Požege i Požeštine, Spin Valis d.d., Požega 2004.
 14. Povijest 20. stoljeća u kurikulumu povijesti u Hrvatskoj. Kakva bi trebala biti i kakva jest naša nastava povijesti i zašto je 20. stoljeće najvažnije, Povijest u nastavi, Zagreb 2004., 68-76.
 15. Hladni rat nije počeo konferencijom na Jalti!, Vijeće Europe, Projekt o europskoj dimenziji u nastavi povijesti, Simpozij o «1945.», Jalta, Ukrajina 2.- 4. listopad 2003., Povijest u nastavi, Zagreb 2004., 205-213.
 16. Sjećanje na Nixona i Tita, Spomenica Filipu Potrebici, uredila Mirjana Matijević Sokol, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za povijest i Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, FF Press, Zagreb 2004., 435-454.
 17. Sjećanja koja čine povijest: Razgovor s Ivicom Maštrukom, veleposlanikom SFRJ u Vatikanu i hrvatskim veleposlanikom u Italiji, Grčkoj i Sloveniji, Časopis za suvremenu povijest, god. 37, br.1, 2005. Zagreb, 157-173.
 18. Je li Hrvatska mogla bez KPH?, pogovor knjizi «Hrvatska pod crvenom zvijezdom, KPH 1945.-1952., Organizacija, uloga, djelovanje» Berislava Jandrića, Srednja Europa, Zagreb 2005., 373-378.
 19. Vrijeme uspona i stagnacije, Požega od 1945. do 2004., Pokušaj skiciranja povijesti grada u drugoj polovici 20. stoljeća, Historijski zbornik LVI-LVII, Zagreb 2003./2004., 39-69. (Dio članka objavljen je pod naslovom “Požeški list” i “Hrvatska pokrajina” – nacionalistička i klerikalna glasila u Požeškom pučkom kalendaru 2007., Pan Press, Požega 2006.; 45-50.
 20. Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici 1945-1991., Što bi trebalo istraživati?, Historijski zbornik LVI-LVII, Zagreb 2003./2004., 171-183.
 21. Brijuni Paradise Islands next to the Goli otok (Bare Island) from Hell; Between the Two Worlds - Croatia from 1991 to 2000; Croatia from 2000 to 2006 and onwards; In-Between, A book on the Croatian coast, global proceses, and how to live with them, Venice Biennale 2006., 172-177; 180-193, 236-239.
 22. Tito je mladost, mladost je radost, O Titu kao mitu, Proslava Dana mladosti u Kumrovcu, uredile Nevena Škrbić Alempijević i Kristi Mathiesen Hjemdahl, FF Press i Srednja Europa, Zagreb 2006; 165-176.
 23. Trenutak katarze, predgovor knjizi “Mađarska jesen 1956.” Đorđa Zelmanovića, Fraktura, Zaprešić 2006.; 5-23.
 24. Čovjek koj je stvarao povijest tražeći u njoj budućnost, pogovor knjizi “Churchill i rat” Goeffreya Besta, Ljevak, Zagreb 2006.; 369-383.
 25. Nezavisna Država Hrvatska u Hitlerovom osovinskom sustavu, Memorijalni muzej Jasenovac, Spomen područje Jasenovac 2006.; 16-45.
 26. Les Yougoslaves á la Conférence de paix de Paris et l’héritage de la premiére guerre mondiale, Carrefours d’histories européennes, Perspectives multiples sur cinq moments de l’histoire de l’Europe, Editions du Consiel de l’Europe, Strasbourg Cedex, décembre 2006; 35-45.
 27. Yugoslavs at the Paris Peace Conference and the legacy of the First World War, Crossroads of European Histories, Multiple outlooks on five key moments in the history of Europe, Council of Europe, Strasbourg Cedex, Decembre  2006; 187-197.
 28. Hrvatska od 1918. do 1974: sreća, uspjesi i užasi, Suvremene tendencije u hrvatskoj umjetnosti, katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2007.; 12-17.
 29. Idealisičnoj, hrabroj (i ludoj) mladosti, Predgovor knjizi Tihomira Ponoša «Na rubu revolucije, studenti '71», Zagreb, Profil 2007.;5-12.
 30. Velika trojica, NOV i POJ i vojska NDH 1945., Bleiburg i Križni put 1945., Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb 12. travnja 2006., Savez antifafašističkih boraca i antifašista RH, Zagreb 2007.; 69-74.
 31. Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest u medijima ili Kako čitati sekundarne izvore u 21. stoljeću, U: Jedna povijest, više historija, Dodatak udžbenicima s kronikom objavljivanja; Dokumenta – centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb 2007., 67-83.
 32. Mao je najveći, ali je griješio. Kada i kako je Narodna Republika Kina ušla u naše živote?, Pogovor knizi Jonathana Fenbyja “Povijest suvremene Kine. Propast i uzdizanje velike sile, 1850-2008., Zagreb, Sandorf 2008; 709-718.
 33. Tito, A Sowieci, Amerykanie i Państwa Niezaangażowane; Studenci, Konsewatyści i Reformatorzy, U: Rewolucje 1968, Biblioteka Gazety Wyborczej, Zacheta Narodowa Glareria Sztuki, Warszawa: Agora SA 2008; 265-271.
 34. Nekoliko raspada i jedna konferencija. Predgovor knjizi Mirjane Cupek Hamill “Konferencija o miru u Jugoslaviji i raspad jugoslavenske federacije (1991.-1992.)”, Leykam international, Zagreb 2008; 11-16.
 35. Početak novog doba. Pogovor knjizi Margaret Macmillan “Mirotvorci. Šest mjeseci koji su promijenili svijet”, Naklada Ljevak, Zagreb 2008; 675-686.
 36. Treći svijet i hladni rat: Pouke za Hrvatsku i svijet. Pogovor knjizi Odd Arne Westada «Globalni hladni rat. Velike sile i Treći svijet. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2009; 459-464.
 37. History and Foreign Policy – What is Old in Croatian Foreign Policy. U: A Transformation of Society and Identity in the National, Regional and International Dimensions, Proceedings form the International Conference Zagreb, Croatia, September 18-19, 2008. Ur: Daisuke Furuya i Ryoji Momose; Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (LiCCOSEC), Volume 6, 2009; Research Institute for World Languages, Osaka University, Japan; 13-23.
 38. Značenje Rezolucije IB-a 1948. za svijet i Jugoslaviju. U: 1948. Povijesni razlaz sa staljinskim totalitarizmom?, Tomislav Badovinac ur., Savez društava “ Josip Broz Tito”, Znanstveno vijeće, Zagreb 2009, 81-113.
 39. Bideleux, R. and I. Jeffries, The Bakans: A Post-Communist History (London: 2007: Routledge). A Comment. U: Southeastern Europe 33 (2009), Brill, 140-146.
 40. Hrvatska vanjska politka. Što smo bili, što jesmo, što želimo i što možemo biti? U: Neven Budan, Vjeran Katunarić ur., Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2010., 83-101.
 41. Savez za mir. U: Davor Božinović, „Uzajamna tranzicija NATO-EU, jugoistok Europe“, Topical, Zagreb 2010; 9-18.
 42. Budimir Lončar; Mr. Nonagigned i jugoslavenska politika nesvrstanosti, Up and Underground, br. 19/20, Zagreb 2011; 86-101. Dio razgovora objavljen i u Subverzivcu, str.7.
 43. Životna priča svjetskog skakača, Predgovor hrvatskom izdanju Stevana Dedijera: Špijun kojeg smo voljeli, autobiografija; VBZ, Zagreb 2011; 9-17.
 44. Simbol mira, pokreta i Tita/The Symbol of peace, the Movement and Tito. U: Područje zastoja/Standstill, Zagreb:Institut za istraživanje avangarde, Zagreb 2011.; 24-41.
 45. Hrvatska od Velikog rata do ubojstva Stjepana Radića. U: Strast i bunt, ekspresionizam u Hrvatskoj, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2011.; 12-19.
 46. Povjesničar kojeg se obožava ili mrzi. U: Howard Zinn, Narodna povijest SAD-a, predgovor. VBZ, Zagreb 2012., 9-15.
 47. Tito Jože Pirjevca. U: Jože Pirjevec, Tito i drugovi, predgovor. Mozaik knjiga, Zagreb 2012., 9-18.
 48. Imamo Hrvatsku! Skica raspada Jugoslavije i prvih deset godina Republike Hrvatske, 117-135. U: Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole, Povijest hrvatskog jezika/Književnost i kultura devedesetih; FF Sveučilišta u Zagrebu; Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2012.
 49. Fašizam našeg doba i zadaća povjesničara. U: Michael Burleigh, Treći Reich, Nova povijest, Fraktura, Zagreb 2012, 1-11.
 50. Ivo Vejvoda – aristokrat Titove diplomacije. U: Gojko Berić, Zbogom XX. stoljeće. Sjećanja Ive Vejvode, Profil, Zagreb 2013, 7-21.
 51. Njemački general u Zagrebu: rukopis i život. U: Edmund glaise von Horstenau, Zapisi iz NDH, Disput, Zagreb 2013.; 
 52. Povijest Hrvatske između periodizacije i problematizacije. U:Hrvatska na prvi pogled. Udžbenik hrvatske kulture. Ur. Sanda Lucija Udier. Zagreb: FFpress 2014; 52-97.
 53. Croatia Forum 2014: Međunarodne diplomatske konferencije i povjesničari u realnom vremenu; Historijski zbornik, LVXVII, br.2, Zagreb 2014, 421-434.
 54. Nijemci, Njemačka i Slavenski jug 1919-1961, Bauhaus; umrežavanje ideja i prakse, Ur. Jadranka Vinterhalter, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 2015, 18-35. The Germans, German and the Slavic South 1919-1961, Bauhaus; networking ideas and practice, Musemum of Contemporary Art, Zagreb 2015, 18-35.
 55. Dušan Bilandžić (1924-2015), hrvatski Mikojan; Historijski zbornik, god. LXVIII, br.2, 2015, 531-533.
 56. Federacija koja se tražila / A federation defining itself, Motel Trogir: nije uvijek budućnost ono što dolazi / Motel Trogir: It is not future that
  always comes after
  , Urednici / Editors: Nataša Bodrožić, Saša Šimpraga, Zagreb / Eindhoven: Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse.
 57. Soll ich wirklich hier bleiben? Boka Kotorska vor dem Krieg 1991 ; Erinnerungen ences kroatischen Marinesoldaten. U: Europa Neu Denken, Die andere(n) Seite(n) des Meeres, Bau 3, ur. Ilse Fischer, Johannes Hahn Hg., Salzburg: Verlag Anton Pustet, 2016, 117-127.
 58. Velebit Titove diplomacije, 9-33 (IX-XXXIII), predgovor knjizi Vladimira Velebita, Moj život, Fraktura, Zagreb 2016.
 59. Rene Lovrenčić, profesor svjetske povijesti. Riječ prof.dr. Tvrtka Jakovine nad odrom profesora Lovrenčića. U: Spomenica Renea Lovrečića, ur. Damir Agičić, Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina, Zagreb, FF press, 2016; 428-430.
 60. Solidan đak u razredu povijesnog revizionizma. U:Europskiglasnik, gl. Ur. Vjeran Katunarić, godišteXXI., br. 21., Zagreb 2016.; str. 233-240.
 61. Čuvaj snagu, čekaj svoje vrijeme, . U: Dvadeset i pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje? Uredio: Tvrtko Jakovina, Zagreb: Centar za pravo i demokraciju, 2017.(39.363 znakova)
 62. Povijest „Treće povijesti“. U:Historijski zbornik, LXII, br.2, Zagreb 2017, str. 513-528. http://www.historiografija.hr/?p=8163.
 63. Norveška u drugom svjetskom ratu. Kako su mali narodi stvarali veliku povijest, 323-331. U: Nečakov zbornik. Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja; uredili: Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, Ljubljana 2018., str. 329-340.
 64. Bukovčeva Hrvatska i Bukovčev Pariz; Što se događalo u hrvatskim zemljama Austro-Ugarske i Francuskoj od 1877. do 1903? / Bukovac's Croatia and Bukovac's Paris. What was happening in the Croatian lands of Austor-Hungary and in France Between 1877 and 1903; 19-27. U: Vlaho Bukovac, Cabane Alexandre, Povijesni susret učenika i učitelja, Umjetnički paviljon u Zagrebu, Zagreb 2018.
 65. Hrvatska nesigurnost i strah od Jugoslavije / Croatian Insecurity and Fear of Yugoslavia; U: Misli o stvaranju Jugoslavije + Današnji pogledi na jugoslovensku ideju, Beograd: Muzej Jugoslavije 2018. (Ur. Vesna Mikelić i Vesna Pavlović), 79-85; 87-94.
 66. Jugoslavija 1970-ih: desetljeće izgubljenih prilika. / Yugoslavia in the 1970s: A Decade of Wasted Opportunities. U: Pejzaži potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji Consumer Culture Landscapes in Socialist Yugoslavia , Ur. Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mičin i Saša Šimpraga, Slobodne veze /Loose associations, Zagreb 2019, 58-93.
 67. Eichmann u Jeruzalemu via Zagreb. U: Eichmann u Jeruzalemu, ZKM, programska knjižica, Zagreb 2019, 10-19.
 68. Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji 1945-1991.(s Dušanom Bilandžićem), Zbornik Drage Roksandića, Zagreb, FF Press 2019, Ur. D. Agičić, H. Pertić, F. Šimetin Šegvić; 803-826.
 69. Challenging the Cominform: Tito - Stalin Split 70 Years Later, 7-13. U: The Tito-Stalin Split 70 Years After. Collection of Articles from International Conference. Tvrtko Jakovina and Martin Previšić (editors), University of Zagreb and University of Ljubljana, Ljubljana 2020.
 70. Westadova konačna povijest Hladnog rata, predgovor knjizi Odd Arne Westada: „Povijest Hladnog rata“, Fraktura, Zaprešić 2021; 647-655
 71. Grad koji je postao mit; predgovor knjizi: Federico Tenca Montini, Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945-1954, Srednja Europa, Zagreb 2021, 7-14.
 72. Хорватская политика: Символика и бездействие (Hvatska politika simbola i neaktivnosti) Na ruski preveo Sergej Romanjenko. U: Current Problems of Europe, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, 2/2021, Moscow; 101-126.
 73. To be in Love with Traitors. Collaboration during the Second World War in Several Balkan Countries after the end of the Cold War. U: Complicated Complicity. European Collaboration with Nazi Germany During World War II; Ed: Martina Bitunjac i Julius H. Schoeps, Berlin-Boston, De Gruyter 2021; 295-302.
 74. City on the Verge; 733-750. U: Fiume Fantastica, Edited by: Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš, Idis Turato, Rijeka: University of Rijeka, Delta Lab 2021.
 75. Ništa bez povijesti; 93-103. U: Vedrana Stantić i Anita Peti Stantić (ur)., Putovanja u nepoznato. Zašto se bavim znanošću i kako je do toga došlo?, Zagreb: Ljevak 2021.
 76. Ujedinjenje 1918. Kako je nastala prva državna zajednica Južnih Slavena?; Remetilački faktor. Položaj Hrvata u novoj zajednici; Halo, halo, pozor, pozor, Radio Zagreb govori. Povijest radija i televizije u Hrvatskoj; Kralj, poglavnik i maršal. Hrvati u Drugom svjetskom ratu; Hrvatske granice od 1945-1991. Kako se oblikovala „potkova“ kakvu danas poznajemo?; Savka majka, a Tripalo ćaća. Hrvatsko proljeće i Ustav 1974; Ženska prava hoću. Borba hrvatskih žena za ravnopravnost; Po čemu nas poznaju ili što smo mogli i što možemo? Važni Hrvati i važne politike; Od konfederalnog Ustava do višestranačja. Sedamdesete i osamdesete u Hrvatskoj; Nova europska država. Referendum 1991, međunarodno priznanje Hrvatske i članstvo u UN-u; Hrvatska puška na hrvaskom ramenu, hrvatska lisnica u hrvatskom džepu. Od uklanjanja socijalističkog pridjeva do uvođenja hrvatske kune; Oružana i miroljubiva reintegracija Hrvatske. Rat za neovisnost, Bljesak, Oluja i Erdutski sporazum; Bolje pakt neko rat. Hrvatsko članstvo u NATO-u i EU-u.; 265-268; 269-273; 282-284; 296-299; 300-303; 311-314; 315-318; 323-326; 327-333; 334-341; 342-344; 345-355; 361-368. U: Temelji Hrvatske, Zagreb: Mozaik knjiga 2021.
 77. Meka moć i javna diplomacija Titove Jugoslavije, 758-777. U: Skoko, Božo (ur.): Strateško komuniciranje država – područja primjene, hrvatska iskustva 2, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2021.
 78. Više nikada političar na balkonu! Skica talijanske povijesti u vrijeme djetinjstva Lile i Lenu 1950-ih, 53-59. U: Genijalna prijateljica. HNK Zagreb, Sezona 161. 2021/2022.
 79. Neočekivana promjena: Kako je stvoren Pokret nesvrstanih. Dnevnički zapisi Bogdana Crnobrnje iz 1961. godine, Beograd 2016. i Conference de Belgrade. Dnevnički zapisi Veljka Vlahovića sa Beogradske konferencije 1961, Podgorica 2021., Historijski zbornik, God. LXCXIV (2021), br. 2, 472 - 478.
 80. Tim Bouverie, Politika popuštanja Hitleru. Chamberlain, Churchill i put u rat, preveo s engleskog: Igor Buljan, Zagreb: Ljevak 2019, 574 str.; Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 53 No. 1, 2021; str. 343-349.
 81. Croatian Radical Separatism and Diaspora Terrorism During the Cold War by Mate Nikola Tokić, (Purdue University Press, 2020; 270 pp.); Slawic Review, Volume 80, Issue 3, Fall 2021; 656-657.
 82. Historiografsko čudo i knjiga nade za Europu i Europljane, pogovor i redigiranje prijevoda knjige „Poslije rata“ Tony Judta, VBZ Zagreb 2022; 453-466.
 83. Sjećanja koja čine povijest V: Razgovor sa Zlatkom Sinobadom, ambasadorom SFRJ u Finskoj, direktorom Kulturno-informacijskog centra FNRJ u New Yorku i direktorom Radio-Zagreba.; Zbornik Božene Vranješ Šoljan; zbornik radova povodom 75. rođendana, ur. Damir Agićić et.al.; Zagreb, FFpress 2022.
 84. Napoleon u Italiji - ne baš operni povratak kući, 36-41. U: Tosca. NNK Zagreb, Sezona 1161, 2021/2022. Programska knjižica.
 85. Mali i veliki, Istok i Zapad – mijenja li se europska periferija?, 12-21; Moć kulture - kultura sjećanja-politike i prakse. Erinnerungskultur. Politik und Praxis. (Ur. Janko Ljumović); Konrad Adenauer Stiftung Crna Gora, Cetinje 2022.
 86. Što je danas Kina i što o Kini nekad trebaju znati mali narodi?,5-10; predgovor knjizi Zvonimira Stopića „Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci", Srednja Europa, Zagreb 2022.
 87. Spoljna politika DFJ/FNRJ/SFRJ i Josip Juraj Strossmayer. U: Leksikon diplomatije Crne Gore, Podgorica, CANU 2022.
 88. Što Hrvatska želi u BiH i kakva BiH treba Hrvatskoj? U: Pravo i politika. Reforma i rezignacija. In memoriam Zdravko Grebo (1947-2019). Ur. Edin Šarčević, Sanski Most: CJP (Fondacija Centar za javno pravo), 2022.

 

 

UDŽBENICI I NASTAVNI MATERIJAL

 

 1. Povijest 4, Udžbenik za četvrt irazred (opće) gimnazije, (zajedno sa Suzanom Leček, Magdalenom Najbar-Agičić i DamiromAgičićem), Profil, Zagreb1999.,str. 156-163, 173-181,187-193, 199-206, 212-230, 247-262.
 2. Povijest 3, Udžbenik za treć razred gimnazije, (zajedno sa Damirom Agičićem i Magdalenom Najbar-Agičić, Stjepanom Matkovićem), 34-42, 220-228, 292-298., Profil2000.,Zagreb.
 3. Suradnja sa Snježanom Koren na izradi kataloških tema za osmi razred osnovnih škola (Katalog znanja, vještina i sposobnosti), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, WWW.MZO.HR.
 4. 20th Century World History 168-188; Social Science in South East Europe Syllabus Handbook, Centre for the Study of Global Governance, LSE, London 2007 (ed. Mary Kaldor, Vesna Bojičić-Dželilović, Denisa Kostovicova).
 5. Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest (uz Snježanu Koren i Magdalenu Najbar Agičić). U: Jedna povijest, više historija, Dodatak udžbenicima s kronikom objavljivanja; Dokumenta – centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb 2007., 1- 43.
 6. Brundibar – materijali. Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holocaust; Festival suvremenog židovskog filma Zagreb; Zagreb 2023, 1-16.

 

 

ENCIKLOPEDIJSKI ČLANCI

 

 1. Hrvatska enciklopedija, svezak 1, članci: Abolicionizam, Američki rat za neovisnost, Američki građanski rat, Argentina, Amerika Sjeverna, Amerika Latinska, Amazona, Američki pučki revolucionarni savez, Amsterdam, Anguilla, Antigva i Barbados, Antili, Armenija, Azija, Al Capone
 2. Hrvatska enciklopedija, svezak 2, članci: Belgija, Caudillo, Calhoun John Cardwell, Čeka, Crvena garda, Crvena pomoć
 3. Hrvatska enciklopedija, svezak 4, Savica Kosanović, Kostić Milan.

 

 

PRIJEVODI

 

 1. Amy Schmidt, Hrvatska i zapadni saveznici, ČSP34.,br.1., Zagreb 2002., 71-91.
 2. Amy Schmidt, Vladko Maček i Hrvatska seljačka stranka: prizori iz izbjeglištva, ČSP 37., br.2., Zagreb 2005., 407-422.
Objavljeno: 26.02.2023.