dr. sc. Jurin Starčević, Kornelija, docent

KRATKI ŽIVOTOPIS

Kornelija Jurin Starcevic rodena je 18. ožujka 1973. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i XI. gimnaziju. Godine 1992. upisala je dvopredmetni studij povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu i Prirodoslovno-matematickom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Diplomirala je 24. lipnja 1998. godine s temom "Gradska kultura na podrucju jugoistocne Europe u ranom novom vijeku" pod mentorstvom dr. sc. Damira Agicica. Godine 1999. upisala je poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U razdoblju od rujna 1997. do srpnja 2000. radila je kao profesor geografije u osnovnoj školi "Markuševac" u Zagrebu, a potom je bila izabrana za znanstvenog novaka u Zavodu za hrvatsku povijest pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje asistenta izabrana je 03. studenoga 2003. godine. Magistrirala je s odlicnim uspjehom 26. sijecnja 2005. godine s temom "Srednjodalmatinsko zalede za vrijeme osmanske vladavine u 16. i 17. stoljecu" pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Moacanina. Odslušala je cetverogodišnji dodiplomski studij turkologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uži istraživacki interes vezan uz socijalnogospodarsku i demografsku povijest hrvatskih zemalja u osmanistickim kontekstima.

BIBLIOGRAFIJA


  Monografije
 • Srednjodalmatinsko zalede za vrijeme osmanske vladavine u 16. i 17. stoljecu. Zagreb, 2004. (magistarski rad)
  Članci
 • Osmanska Slavonija i Srijem u regionalnoj povijesti. Povijest u nastavi, 1, Zagreb, 2003, 65-72.
 • Vojne snage Kliškog i Krckog sandžaka pred Kandijski rat - osmanska vojska placenika. Zbornik Mire Kolar Dimitrijevic, Zagreb, 2003, 79-95.
  Prikazi i ocjene
 • Halil Inalcik, Osmansko Carstvo. Klasicno doba 1300. - 1600., Srednja Europa, Zagreb, 2002. Povijest u nastavi, 2, 2003, 243-247.
  Strucni radovi
 • U suradnji s Natašom Štefanec i Markom Šaricem priredila dvije citanke za potrebe seminarske nastave iz predmeta Hrvatska povijest ranoga novoga vijeka koje su ušle u seriju "Čitanke Odsjeka za povijest" (broj 28/2001; 43/2004.).
  Izlaganja
 • Referat pod naslovom "Slavonija i Srijem za vrijeme osmanske vladavine" na znanstvenoj tribini "Slavonija i Srijem u regionalnoj povijesti" (Vijecnica Filozofskog fakulteta, lipanj 2002.)
  Projekti
 • Znanstveni novak na projektu "Croato-Turcica" voditelja dr. sc. Nenada Moacanina
 • Suradnik na projektu "Triplex Confinium" voditelja dr. sc. Drage Roksandica
  Nastavna djelatnost
 • U razdoblju od rujna 1997. do srpnja 2000. radila kao profesor geografije u osnovnoj školi
 • Od 2001. godine redovito sudjeluje u izvodenju seminarske nastave iz predmeta Hrvatska povijest ranoga novoga vijeka
 • Od 2004. godine izvodi izbornu nastavu pod nazivom "Na periferiji Osmanskog Carstva: dalmatinsko zalede u 16. i 17. stoljecu"
Objavljeno: 16.12.2014.