dr. sc. Klasić, Hrvoje, izvanredni profesor

KRATKI ŽIVOTOPIS

Rođen u Sisku 1972. Jednopredmetni studij povijesti diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. Od 2003. zaposlen na istom fakultetu. Istražuje i predaje teme iz suvremene hrvatske i svjetske povijesti.

BIBLIOGRAFIJA

 

Izabran u znanstveno-nastavno zvanje asistenta 2003. godine.
Objavljeno: 10.11.2018.