dr. sc. Koren, Snježana, docent
KRATKI ŽIVOTOPIS

Rođena 1965. godine u Zagrebu. Filozofski fakultet (jednopredmetni studij povijesti) završila u Zagrebu 1989. godine. Više godina radila je kao nastavnica povijesti, a 2003. godine promaknuta je u zvanje učitelja mentora. Bavi se istraživanjem udžbenika i nastave povijesti te sudjeluje u stručnom usavršavanju nastavnika.

BIBLIOGRAFIJA

Izbor radova objavljenih u posljednih pet godina:

  Udžbenici i priručnici:

 • Povijest 8, udžbenik za osmi razred osnovne škole. Profil, Zagreb 2000;
 • Povijest 7, udžbenik za sedmi razred osnovne škole (u suradnji s Damirom Agičićem i Magdalenom Najbar-Agičić). Profil, Zagreb 2001;
 • Priručnik za nastavnike povijesti u osmom razredu osnovnih škola (u suradnji sa Sandrom Vidas). Profil, Zagreb 2002.
  Članci:

 • "Poučavanje osjetljivih i kontroverznih pitanja iz povijesti jugoistočne Europe." Otium 7/8 (1999./2000.), Zagreb, 2000;
 • "Boring History, Bored Pupils: The Role of History Teacher." U knjizi: Teaching the History of Southeastern Europe, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe. Thessaloniki 2001;
 • "Minorities in Croatian history and geography textbooks." Internationale Schulbuchforschung 2/2001, Hannover, 2001;
 • "Hungarians and Hungarian History in Croatian History Textbooks i Yugoslavia: a Look in the Broken Mirror. Who is the 'Other'?" U: Clio in the Balkans: The Politics of History Education. Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe. Thessaloniki, 2002;
 • "Slika naroda s prostora prijašnje Jugoslavije u hrvatskim udžbenicima povijesti" (u suradnji s Magdalenom Najbar-Agičić). Dijalog povjesničara-istoričara 6. Zagreb, 2002;
 • "Manjine u hrvatskim udžbenicima povijesti i zemljopisa." Povijest u nastavi 1/2003., Zagreb, 2003;
 • "Promjene u nastavnom planu i programu za osnovne škole u Republici Hrvatskoj tijekom posljednjeg desetljeća." Povijest u nastavi 2/2003., Zagreb, 2003; "Svrha i ciljevi suvremene nastave povijesti." Povijest u nastavi 3/2003, Zagreb, 2004; "Using ILT to assist students learning in 16-19 history." Euroclio Bulletin Nr 19, Hague, 2004.;
 • Seminars "Day of Rememberance of the Holocaust and for the prevention of Crimes against Humanity" and "Teaching the History of the 20th Century, Council of Europe, Strasbourg, 2004.
Objavljeno: 16.12.2014.