dr. sc. Banac, Ivo, redoviti profesor
Untitled Document

Dr. sc. Banac, Ivo, redoviti profesor

KRATKI ŽIVOTOPIS

Rođen 1. ožujka 1947. u Dubrovniku. U SAD od 1959. do 2009. Diplomirao je na Sveučilištu Fordham, a magistrirao i doktorirao na Sveučilištu Stanford. Profesor je emeritus na Sveučilištu Yale (na katedri vezanu uz posebnu zakladu koja nosi ime Bradford Durfee). Od 1994. do 1999. bio je profesor povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, gdje je upravljao Institutom za jugoistočnu Europu. Njegova monografija Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: Porijeklo, povijest, politika nagrađena nagradom „Wayne S. Vucinich“ Američkog udruženja za promicanje slavenskih studija, a monografija Sa Staljinom protiv Tita: Informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu nagradom „Josip Juraj Strossmayer“ zagrebačkog sajma knjiga Interliber. Dopisni je član HAZU. Bio je supredsjednik Instituta otvoreno društvo – Hrvatska, generalni direktor Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku, predsjednik Liberalne stranke, ministar za zaštitu okoliša i prostornog uređenja u Vladi RH, zastupnik u Hrvatskom saboru, te predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Urednik je  časopisa East European Politics and Societies.
BIBLIOGRAFIJA


Knjige:


Monografije
:

The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1984; meki uvez, 1988; Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: Porijeklo, povijest, politika. Zagreb: Globus, 1988; Durieux, 1995 (prevedeno na hrvatski).

With Stalin against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism
. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1988; Sa Staljinom protiv Tita: Informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Zagreb: Globus, 1990 (prevedeno na hrvatski).

Zbirke
:

Dubrovački eseji
. Dubrovnik: Matica hrvatska, 1992.

Protiv straha
. Zagreb: Slon d.o.o., 1992.

Cijena Bosne
. Zagreb: Europa danas, 1994; prošireno izdanje, Sarajevo: Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Bosanski kulturni centar, 1996.

Raspad Jugoslavije: Eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima
. Zagreb: Durieux, 2001.

Protiv Močvare
. Sarajevo: Buybook, 2003.

Acta turcarum
. Zagreb: Durieux, 2006.

Zbornici
:

Nation and Ideology: Essays in Honor of Wayne S. Vucinich. Boulder, Colorado: East European Monographs, 1981. (urednici Ivo Banac, John G. Ackerman i Roman Szporluk)                       

The Nobility in Russia and Eastern Europe
. New Haven, Connecticut: Yale Concilium on International and Area Studies, 1983. (urednici Ivo Banac i Paul Bushkovitch)

The Effects of World War I: The Class War After the Great War: The Rise of Communist Parties in East Central Europe, 1918-1921
. Brooklyn, New York: Brooklyn College Studies on Society in Change, 1983.

Concepts of Nationhood in Early Modern Eastern Europe
. Cambridge, Massachusetts: Harvard Ukrainian Studies, vol. 10, nos. 3/4, December 1986. (urednici Ivo Banac i Frank E. Sysyn)

Grbovi – biljezi identiteta
. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991.

Eastern Europe in Revolution
. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1992.

National Character and National Ideology in Interwar Eastern Europe
. New Haven, Connecticut: Yale Center for International and Area Studies, 1995. (urednici Ivo Banac i Katherine Verdery)

Srbi u Hrvatskoj: jučer, danas, sutra
. Zagreb: Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, 1998.

The Diary of Georgi Dimitrov 1933-1949
. New Haven and London: Yale University Press, 2003.


Članci:

“The Communist Party of Yugoslavia During the Period of Legality, 1919-1921”, u: The Effects of World War I, op. cit., str. 188-230.

“The Role of Vojvodina in Karadjordje’s Revolution,” Südost-Forschungen (München), 40 (1981): 31-61.

“Struktura konzervativne ideologije braće Vojnovićâ”, Radovi međunarodnog simpozija o djelu Iva Vojnovića, ur. Frano Čale. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za suvremenu književnost, 1981, str. 19-49.

“South Slav Prisoners of War in Revolutionary Russia”, Essays on World War I: Origins and Prisoners of War, ur. Gerard H. Davis and Peter Pastor, 119-48. Brooklyn, New York: Brooklyn College Studies on Society in Change, 1983.

“Main Trends in the Croat Language Question”, Aspects of the Slavic Language Question, t. 1: Church Slavonic--South Slavic--West Slavic, ur. Riccardo Picchio and Harvey Goldblatt, 189-259. New Haven: Yale Concilium on International and Area Studies, 1984. Također objavljeno u časopisu Most/The Bridge: Collection of Croatian Literature, t. 1. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1990, str. 7-87. Hrvatsko jezično pitanje. Zagreb: Most/The Bridge, 1991  (prevedeno na hrvatski). Serializirano u Vjesniku (27. siječnja – 11. veljače 1991).

“The Confessional ‘Rule’ and the Dubrovnik Exception: The Origins of the ‘Serb-Catholic’ Circle in Nineteenth-Century Dalmatia”, Slavic Review (Urbana, Illinois), 42 (1983), br. 3: 448-74; “Vjersko ‘pravilo’ i dubrovačka iznimka: Geneza dubrovačkog kruga ‘Srba katolika’”, Dubrovnik (Dubrovnik), 1 (1990), br. 1-2: 179-210 (prevedeno na hrvatski).

“Ministration and Desecration: The Place of Dubrovnik in Modern Croat National Ideology and Political Culture”, u: Nation and Ideology, op.cit., pp. 149-75. Dijelovi prevedeni i objavljeni pod naslovom “[Ivan] Gundulić u hrvatskim nacionalnim ideologijama 19. i 20. stoljeća”, u: Forum (Zagreb), 28 (1989), br. 3-4: 442-54, i u: Gundulićev san, ur. Slobodan P. Novak, 11-22. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka i Muzejsko-galerijski centar, 1989. Dijelovi prevedeni pod naslovom “The Place of Gundulić in Modern Croat National Ideologies”, u: Most/The Bridge (Zagreb), (1990), br. 1-2: 53-71, i pod naslovom “Tra consacrazione e dissacrazione (L’immagine di Dubrovnik nell’ideologia nazionale e nella cultura politica croata dell’era moderna)”, u: Most/Il ponte (Zagreb), (2000), br. 1-4: 266-281.

“Yugoslav Cominformist Organizations and Insurgent Activity: 1948-1954”, At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in Historical Perspective, ur. Wayne S. Vucinich, str. 239-52, 332-36. Brooklyn, New York: Brooklyn College Studies on Society in Change, 1982.

“O pseudonimu ‘Pravoljub’ (1841/42)”, Historijski zbornik (Zagreb), 35 (1982), br. 1: 183-91.

“The Nobility in the History of Russia and Eastern Europe,” u: The Nobility in Russia and Eastern Europe, op. cit., str. 1-16. (s Paulom Bushkovitch)

“Political Themes in the Poetry of Mavro Vetranović”, American Benedictine Review (Richardton, North Dakota) 36 (1985), br. 1:23-43.

“Sarajevo 1914: Wrong Turn at the Appelquai”, u: John M. Merriman, ur., For Want of a Horse: Choice and Chance in History (Lexington, Mass.: The Stephen Greene Press, 1985), str. 91-96.

“The National Notation of Matthias Flacius Illyricus”, Slovene Studies (New York, N.Y.), 6 (1984), br. 1-2: 93-100; “Le caractere national de Matthias Flacius Illyricus”, Most/The Bridge, (1991), br. 3: 75-86 (prijevod na francuski).

“The Redivived Croatia of Pavao Ritter Vitezović,” u: Concepts of Nationhood, op. cit., str. 492-507.

“Croat-Magyar Relations in 1904-14: A New Jelačić or the ‘New Course’?” Lubi Slovenci: A Festschrift to Honor Rado L. Lencek, ur. Tom M.S. Priestly, Olga B. Nedeljković i Henry R. Cooper, Jr., Slovene Studies, 9 (1987), br. 1-2: 43-48.

“Milan Kundera i povratak Srednje Evrope”, Gordogan (Zagreb), 9 (1987), br. 23-24: 39-46.

“Universalist Religions in a Multinational Society: Yugoslavia Since 1966”, Cross Currents (Ann Arbor, Michigan), 7 (1988): 57-74.

“Biljezi identiteta: heraldika i nacionalne ideologije kod Južnih Slavena”, u: Grbovi -- biljezi identiteta, op. cit., str. 9-27. Dijelovi preneseni u: “Heraldika kod Južnih Slavena: Grbovi nacionalnih ideologija,” Start (Zagreb), (1989), br. 545: 66-69; “Heraldika kod Južnih Slavena: Politika na grbovima,” isto, br. 546: 66-71; “The Insignia of Identity: Heraldry and the Growth of National Ideologies Among the South Slavs”, Ethnic Studies (Melbourne, Australija), 10 (1993): 215-37. (prijevod na engleski)

“Political Change and National Diversity”, Daedalus (Cambridge, Massachusetts), 119 (1990), br. 1: 141-59; pretiskano u: Stephen R. Graubard, ur., Eastern Europe ... Central Europe ... Europe. Boulder, Colorado: Westview Press, 1991, str. 145-64; “Die Nationalit autenfalle,” Kursbuch (Berlin), (1990), br. 102: 147-64 (prijevod na njemački).

“Mjesto Jurja Križanića u hrvatskoj kulturnoj povijesti”, u: Ratko Perić, ur., Homo imago et amicus Dei: Miscellanea in honorem Ioannis Golub (Rim: Pontificium collegium Croaticum Sancti Hieronymi, 1991), str. 339-46.

“Juraj Križanić u djelu Miroslava Krleže”, Encyclopaedia moderna (Zagreb), 12 (1991), br. 36: 9-13.

“‘Средний путь’ Матии Бана между сербской национальной идеологией и лингвистической программой иллиризма,” Славянские и балканские культуры XVIII-XIX вв., ur. V.I. Zlydnev (Moskva: AN SSSR, Institut slavianovedenija i balkanistiki, 1990), str. 50-59.

“The Fearful Asymmetry of War: The Causes and Consequences of Yugoslavia’s Demise”, Daedalus, 121 (1992), str. 2: 141-74. Skraćena verzija u: The New Combat, (1994): 36-43. “Srpska kultura straha: Uzroci i posljedice svršetka Jugoslavije”, Slobodna Dalmacija (Split), 15. – 20. lipnja 1992. (prijevod na hrvatski). “L’effrayante asymétrie de la guerre”, u: Véronique Nahoum-Grappe, ur., Vukovar, Sarajevo...: La guerre en ex-Yougoslavie (Pariz:  Éditions Esprit, 1993), str. 149-84 (prijevod na francuski).

“Arthur Bliss Lane and American Foreign Service in Yugoslavia”, Journal of Croatian Studies (New York, N.Y.), 31 (1990): 120-29.

“The Origins and Development of the Concept of Yugoslavia (to 1945)”, Yearbook of European Studies, br. 5: The Disintegration of Yugoslavia, ed. Martin van den Heuvel and Jan G. Siccama (Amsterdam i Atlanta: Editions Rodopi B.V., 1992), str. 1-22.

“‘Emperor Karl has become a Comitadji’: The Croatian Disturbances of Autumn 1918”, Slavonic and East European Review (London), 70 (1992), br. 2: 284-305; “‘I Karlo je o’šo u komite’: Nemiri u sjevernoj Hrvatskoj u jesen 1918.”, Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 24 (1992), br. 3: 23-43 (prijevod na hrvatski).

“Historiography of the Countries of Eastern Europe: Yugoslavia”, American Historical Review (Bloomington, Indiana), 97 (1992), br. 4: 1084-1104.

“Bosnian Muslims: From Religious Community to Socialist Nationhood and Postcommunist Statehood, 1918-1992”, u: The Muslims of Bosnia-Herzegovina: Their Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, ur. Mark Pinson, Harvard Middle Eastern Monographs, t. xxviii (Cambridge, Mass.: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1994), str. 129-53; “Los musulmanes bosnios: De comunidad religiosa a nacionalidad socialista y estado postcomunista, 1918-1992”, Historia y fuente oral (Barcelona), br. 10 (1993), str. 125-41. (prijevod na španjolski); “I musulmani di Bosnia: da comunità religiosa a nazione socialista e stato postcommunista (1918-1992)”, I musulmani di Bosnia dal medioevo alla dissoluzione della Jugoslavia, ur. Mark Pinson (Rim: Donzelli editore, 1995), str. 85-101.

“Stil u povijesnom djelu Vinka Foretića,” Zbornik radova o Vinku Foretiću, ur. Vlaho Benković. Dubrovnik and Korčula: Matica hrvatska, 1994, str. 93-99.

“Nationalism in Serbia”, Balkans: A Mirror of the New International Order, ur. Günay Göksu Özdagan i Kemâli Saybaşili.  Istanbul: Eren, 1995, str. 133-52.

“The Tito-Stalin Split and the Greek Civil War”, Greece at the Crossroads: The Civil War and Its Legacy, ur. John O. Iatrides i Linda Wrigley. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1995, str. 258-73.
“Nationalism in Southeastern Europe”, Nationalism and Nationalities in the New Europe, ur. Charles A. Kupchan. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1995, str. 107-21, 207-8; ranija verzija objavljena pod naslovom “Ancient Ethnic Hatreds and Recent Balkan Conflicts: The Role of Nationalism in Southeastern Europe”, The Limits of Pluralism: Neo-Absolutisms and Relativism. Amsterdam: Praemium Erasmianum Foundation, 1995, str. 139-53.

“Zarathustra in Red Croatia: Milan Šufflay and His Theory of Nationhood”, u: National Character and National Ideology in Interwar Eastern Europe, op. cit., str. 181-93.

“Izdajnici, škripari i kolhozi: tri sličice iz konavoskog života, 1944.-1949.”, u: Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, t. 1, ur. Vladimir Stipetić. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998, str. 223-32.

“Jugoslawien 1918-1941”, u: Der Jugoslawien-Krieg: Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen, ur. Dunja Melčić. Weisbaden: Westdeutscher Verlag, 1999, str. 148-164.

“Zašto liberalna Hrvatska kasni: Glavni pravci hrvatske povijesti u dvadesetom stoljeću” i “Jozo Tomašević”, u: Liberalna misao u Hrvatskoj: Prilozi povijesti liberalizma od kraja 18. do sredine 20. stoljeća, ur. Andrea Feldman, Vladimir Stipetić i Franjo Zenko. Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, 2000, str. lv-lxvi, 399-406.

“The Weight of False History”, u: The Future of the Former Yugoslavia, ur. Ivo Banac, East European Constitutional Review (New York, N.Y.), t. 10, br. 2/3 (proljeće/ljeto 2001), str. 98-135; Forum Bosnae (Sarajevo), br. 15 (2002), str. 200-6; “Бремя искаженой истории”, u: Кoнституционое право: восточноевропское обозрение (Moskva), br. 3 (36)(2001), str. 46-49 (prijevod na ruski); “Тежестта на фалшивата история”, u: Религия и политика на Балканите, ed. Ina Merdžanova. Sofija: Fondacija Demos, 2004, str. 7-13 (prijevod na bugarski).

“Bektašiluk”, u: Razlika/Diffèrance (Tuzla), br. 9 (jesen-zima 2004), str. 7-12.

Članci u enciklopedijama i referentnoj literaturi:


Collier’s Encyclopedia
, Encyclopaedia Britannica, Foreign Visitors to Congress: Speeches and History, Hrvatski leksikon, Krležijana (t. 2: M-Ž), The Oxford Companion to Politics of the World.

Recenzije
:

Austrian History Yearbook
, American Historical Review, Canadian Journal of History, Canadian Review of Studies in Nationalism, Contemporary Sociology, East European Quarterly, Foreign Affairs, Globus, Gordogan, Harvard Ukrainian Studies, International History Review, Inquiry, Journal of Croatian Studies, Middle Eastern Studies Association Bulletin, Military Affairs, Political Science Quarterly, Reviews in European History, Russian Review, Tjednik, Slavic Review i Slavonica.

Objavljeno: 16.12.2014.