dr. sc. Ograjšek Gorenjak, Ida, docent

KRATKI ŽIVOTOPIS

Rodena u Zagrebu 1974. godine. Diplomirala povijest i ceški jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine . Od 2001. godina zaposlena je na istoj instituciji. Podrucje interesa rodna povijest.

BIBLIOGRAFIJA

Izbor radova objavljenih u posljednjih pet godina:

  • "Zastupljenost ženskog pitanja u hrvatskim glasilima na kraju 19. stoljeca." Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zagreb 2001.-2004., br. 34-35-36, 89-100;
  • "On uci, ona pogada, on se sjeca ona prorokuje." U: Ženska i kulturna povijest. Institut ½Vlado Gotovac½/ Ženska infoteka, Zagreb, 2004., 157-180;
  • "Osmi mart- Medunarodni dan žena." Povijest u nastavi, 1 (3), II (2004.), 112-141.
U znanstveno-nastavno zvanje asistenta primljena je 2003. godine.
Objavljeno: 16.12.2014.