dr. sc. Olujić, Boris, redoviti profesor

Dr. sc. Boris Olujić, izv. prof.

Naziv ustanove: Odsjek za povijest
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
E-mail: bolujic@ffzg.hr

Životopis:
Rođen u Zagrebu 1965. Doktorirao 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na École Pratique des Hautes Etudes en sciences historiques et philologiques u Parizu (Francuska) magistrirao je 1996., a doktorirao 2000. godine. Bavi se poviješću starog Istoka i starom poviješću hrvatskih zemalja. Voditelj je znanstvenog projekta „Ekohistorijski aspekti naseljavanja krša u prapovijesti i antici“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Urednik je „Modruškog zbornika“ i član uredništva „Radova za hrvatsku povijest“.


Izbor radova objavljenih u posljednjih pet godina:

Knjiga:


Povijest Japoda. Pristup, Srednja Europa, Zagreb 2007.


Udžbenici i priručnici:


 • Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo. (s B. Kuntić-Makvić); Zagreb, FF Press4 2004; reprint Zagreb: FF Press5 2006.
 • Predavanja iz povijesti ranih civilizacija na http://omega.ffzg.hr/.

Članci:


 • “Oktavijanov pohod protiv Japoda.” Grad Otočac 7, Gacko pučko otvoreno učillište, Poglavarstvo grada Otočca, Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2003, 27-49;
 • “Nouvelles recherches sur le territoire des Iapodes.” Actes du IVeme Colloque international sur l'Illyrie meridionale et l'Epire dans l'Antiquite, Paris, de Boccard 2004, 215-221;
 • “Ekologija i obrazovanje.” Ekologija u odgoju i obrazovanju, Gospić, Visoka učiteljska škola 2004, 271-276;
 • “Putevi i raskršća. Prioriteti i perspektive u istraživanju etničkih zajednica sjeverozapadnog Ilirika tijekom prapovijesti i antike.” Spomenica Filipa Potrebice, ur. M. Matijević-Sokol. Zagreb, FF Press 2004, 83-92.;
 • «U potrazi za «sunčenim gradom», prijestolnicom Japoda», Historijski zbornik LVI-LVII (2003-2004), Zagreb 2004, 1-10;
 • «Metoũlon kephalé tōn Iapódon (App. Illyr. 19)», Illyrica antiqua. Ob honorem Duje Rendić-Miočević, ur. M. Sanader, Zagreb, Odsjek za arheologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu 2005, FF Press, 393-400;
 • «Bogovi su na nebu i sa svijetom sve je u redu: neki religijski aspekti kulta Jupitera Dolihenskog», Histria Antiqua 13, Pula 2005, 119-123

Uredništva:


 • Modruški zbornik I, Modruš 2007.
 • Alpium Illyricarum Studia, Povijest u kršu. Zbornik «Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti», Zagreb 2008.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: Izvanredni profesor od 2007.

Objavljeno: 16.12.2014.