dr. sc. Sikirić Assouline, Zvjezdana, docent

KRATKI IVOTOPIS

Zvjezdana Sikiric Assouline rodena je u Zagrebu 1966. godine. Zavrila je Klasicnu gimnaziju i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na studijskim grupama povijesti i latinskog jezika i knjievnosti. Kao nosilac stipendija austrijske vlade te francuske vlade znanstveno se usavravala na Sveucilitu u Becu i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales u Parizu. Magistrirala je u Parizu i u Zagrebu 1995/96. s temom iz zagrebacke povijesti 18. stoljeca. Trenutno priprema doktorat pod naslovom "Zagreb 1848/49". Na Filozofskom fakultetu zaposlena je od 1991. godine. Podrucja posebnog znanstvenog interesa: socio-kulturna povijest 18. i 19. stoljeca, povijest Zagreba, enska povijest. Jezici: engleski, francuski, njemacki, talijanski te klasicni jezici.

BIBLIOGRAFIJA

    Monografije
  • Gradani Slobodnog i Kraljevskog Grada Zagreba, prema Knjizi gradana (1733-1799), Zagreb 1996. (magistarski rad)
    Knjige
  • Einhard, ivot Karla Velikog, izdanje Latina et Graeca, vol. XXIII, Zagreb 1992. (prijevod ivotopisa)
    Strucni radovi
  • Einhardov "ivot Karla Velikog", ivot Karla Velikog, Zagreb 1992., 37-45.
  • Komentar "ivotopisa Karla Velikog" (zajedno s L. Čoralic), Zagreb 1992, 50-75.
Objavljeno: 16.12.2014.