dr. sc. Strecha, Mario, redoviti profesor

KRATKI ŽIVOTOPIS


Mario Strecha rođen je u Zagrebu 1956. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje Hrvatsku povijest u 19. stoljeću (1790.-1918.) i Povijest historiografije. Posebno područje njegovog znanstvenog interesa je hrvatska povijest na kraju 19. i početku 20. stoljeća te istraživanje povijesti hrvatskog katolicizma.

Preminuo je u Zagrebu 2019. godine


BIBLIOGRAFIJA


Izbor objavljenih radova:


    Članci:
  • Vjekoslav Klaić u okviru hrvatske historiografije u 19. i na početku 20. stoljeća u: Vjekoslav Klaic - život i djelo, Zagreb-Slavonski Brod, 2000, 63 -77;
  • Prvi hrvatski katolički kongres - Korak naprijed u afirmaciji političkog katolicizma u banskoj Hrvatskoj u: Hrvatski katolički pokret, Zagreb, 2002, 171 -183;
  • O društvenoj ulozi katolicizma u banskoj Hrvatskoj potkraj 19. i na početku 20. stoljeća u: Hrvati i Poljaci, narodi daleki i bliski, Zagreb, 2003, 73 - 82;
  • Franjo Josip I. (1830-1916) u: N. Budak, M. Strecha, Ž. Krušelj, Hrvati i Habsburzi, Zagreb, 2003, 116 - 173;
  • Hrvatska povijest od 1790. do 1918. godine u: Hrvatska opća enciklopedija, Zagreb 2003, sv. 5;
  • Od katoličkog hrvatstva do katoličkog pravaštva Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 34-36, Zagreb, 2004, 101 - 135;
  • O značenju interkonfesionalnog zakona iz 1905. godine u: Spomenica Filipa Potrebice, Zagreb, 2004, 305 -321.
Objavljeno: 09.01.2020.