dr. sc. Vranješ-Šoljan, Božena , redoviti profesor

KRATKI ŽIVOTOPIS

Rodena u Makarskoj 1945. Od 1997. zaposlena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala 1988. Istraživacki se bavi povijesnom demografijom i poviješcu hrvatske manjine na srednjoeuropskom podrucju.

BIBLIOGRAFIJA

Izbor radova objavljenih u posljednjih pet godina:

    Članci:

  • "Naseljavanje Madara u slavonskim županijama 1880.-1910." Zbornik radova Mire Kolar. FF-Press, Odsjek za povijest, Zagreb, 2003, 243-256;
  • "Ignac Horvat - portret gradišcanskog intelektualca." Hereditas. Zbornik radova posvecen Mirku Valenticu. Zagreb, 2003, 361-370;
  • "Odjeci zbivanja u Poljskoj 1980.-1981. godine u listu Vjesnik." U: Hrvati i Poljaci narodi daleki i bliski - zbornik radova, ur. Damir Agicic. FF press HNOPZ, Zagreb, 2003, 138-145;
  • Hrvatsko-madarski odnosi 1868.-1918. U: Hrvatsko-madarski odnosi 1102.-1918. - zbornik radova, ur. Milan Kruhek. Zagreb, 2004., 269-279;
  • "Gradišcanski Hrvati i Hrvati: kako smo se upoznali." Zbornik Filipa Potrebice, FF-Press, Odsjek za povijest, Zagreb, 2004, 335-346.
U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, izabrana 2004. godine.
Objavljeno: 13.10.2017.