dr. sc. Vedriš, Trpimir, izvanredni profesor


Rođen 7. veljače 1976. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i 1994. maturirao na Klasičnoj gimnaziji. Upisuje studij povijesti i etnologije u ak. god. 1995./1996. Diplomirao je u srpnju 2002. obranivši rad “Nastanak kulta sv. Anastazije i njegov odraz u Zadru (9.-14.st.)” pod mentorstvom prof. dr. Nevena Budaka. U ak. god. 2000./2001. upisuje studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a 2002./2003. upisuje Poslijediplomski studij hrvatske povijesti (smjer Srednji vijek) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom akad. god. 2003./2004. studira na Odsjeku za srednjovjekovne studije (Department of Medieval Studies) na Srednjoeuropskom Sveučilištu (Central European University) u Budimpešti, gdje je svibnju 2004. obranio magistarski rad naslovljen “Martyr and knight: the cult of St. Anastasia and of St. Chrysogonus in medieval Zadar”.
Od lipnja 2004. zaposlen je kao znanstveni novak na projektu “Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Iste godine upisuje doktorski studij (PhD Program) na Odsjeku za srednjovjekovne studije (Department of Medieval Studies) na Srednjoeuropskom Sveučilištu (Central European University) u Budimpešti, gdje boravi tijekom ak. god. 2004./2005. Između 2000. i 2005. sudjeluje u više etnoloških istraživanja u Istri i Dalmaciji.


Područja stručnog interesa: Hagiografija i svetački kultovi između kasne antike i kasnoga srednjeg vijeka, pučka kultura u srednjem i ranome novom vijeku, duhovna kultura Južnih Slavena (pučka religioznost, vjerovanje u nadnaravna bića), Historijska antropologija (metodologija i mogućnosti suradnje između povijesnih i antropoloških disciplina).


BIBLIOGRAFIJAUredničke knjige/zbornici • (u su-uredništvu s Anom Marinković): Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints (Proceedings of the 2nd Hagiography Conference organised by Croatian Hagiography Society 'Hagiotheca', Split, 28-31 May 2008). Zagreb: Hagiotheca, 2010.
 • (u su-uredništvu s Anom Marinković) Hagiologija: kultovi u kontekstu. Zagreb: Leykam international, 2008.

 

Članci

 • "Razgovori ugodni: Konstantin VII. Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti." Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FFZg 42 (2010): 13-36.
 • "Reviving the Middle Ages in Croatia" (Fifteen-Year Anniversary Reports). In: Annual of Medieval Studies at CEU 15 (2009): 197-212.
 • “‘Frankish’ or ‘Byzantine’ saint? The Origins of the cult of St. Martin in Dalmatia.” In: Papers from the First and Second Postgraduate Forums in Byzantine Studies: Sailing to Byzantium, Trinity College Dublin, 16-17 April 2007 and 15-16 May 2008., 221-250. Ed. Savvas Neocleous. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
 • “Češčenje sv. Martina Tourskega v Dalmaciji v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku.“ U: Sveti Martin kot simbol evropske kulture., 92-106. Ur. Jasmina Arambašič. Celovec-Ljubljana: Mohorjeva družba, 2008.
 • “Historia Translationis S. Anastasiae: kako (ne) čitati hagiografski tekst?” U: Hagiologija: kultovi u kontekstu, 39-58. Ur. Ana Marinković–Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam international, 2008.
 • “Štovanje sv. Anastazije u Sirmiju, Carigradu i Rimu u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku.“ Diadora 22 (2007): 191-216.
 • “Povodom novog tumačenja Porfirogenetove vijesti o snazi hrvatske vojske.” Historijski zbornik 60 (2007): 1-33.
 • “Martyrs, Relics, and Bishops: Representations of the City in Dalmatian Translation Legends.” Hortus Artium Medievalium 12 (2006): 175-186.
 • “Witchcraft Trials in Croatia.” Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. Ed. Richard M. Golden. Santa Barbara, CA – Denver, CO – Oxford, UK: ABC-CLIO, 2006.: 233-236.
 • "Witchcraft trials in the Balkans (western and central)." Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. Ed. Richard M. Golden. Santa Barbara, CA – Denver, CO – Oxford, UK: ABC-CLIO, 2006.: 83-87.
 • „Legenda o mučeništvu sv. Anastazije: neki problemi podrijetla i tekstualne transmisije u ranome srednjem vijeku.“ Zbornik radova znanstvenog skupa Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve (Zadar, 16. – 19. studenoga 2004.) (u pripremi).
 • „Još jedan franački teolog u Dalmaciji: Amalarije iz Metza njegovo putovanje u Carigrad 813. godine.” Historijski zbornik 58 (2005): 1-27.
 • “Communities in Conflict: The Rivalry between the Cults of Sts. Anastasia and Chrysogonus in Medieval Zadar.” Annual of Medieval Studies at CEU 11 (2005): 29-48.
 • „Banovi Jovići (1910-1937.): Opis obiteljske zadruge u Ravnim Kotarima.” Studia Ethnologica Croatica 14/15 (2002/2003): 297-331.
 • „Nastanak kulta sv. Anastazije i njegov odraz u Zadru (9-14..st.)” Historijski zbornik 55 (2002): 1-30.

 

Prikazi i recenzije


 • "Arheologija Italije u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju: Neil Christie, From Constantine to Charlemagne: An Archaeology of Italy, AD 300–800 (Aldershot: Ashgate, 2006)." U: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FFZg 42 (2010): 459-461.
 • "Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana: kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave (Zagreb: Leykam International, 2008)." U: Hrvatska revija 9/4 (2009): 126-128.
 • “Brian Ward-Perkins, The Fall of Rome and the End of Civilisation. New York: Oxford University Press, 2005.” Hortus Artium Medievalium 13 (2007), 230-231.
 • “Christopher Partridge, ed. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006.” Obnovljeni život: Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 62/1 (2007), 109-112.
 • “Gyorgy Heidl, Origen's Influence on Young Augustine: A Chapter of the History of Origenism. Notre Dame University (Louaize-Lebanon) – Georgias Press (USA), 2003.” Obnovljeni život: Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 61/2 (2006): 251-253.
 • “Vladislav Popović, Sirmium - grad careva i mučenika. Sabrani radovi o arheologiji i istoriji Sirmijuma. Edicija Blago Sirmijuma, knj. 1. Ur. Dušan Poznanović. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma – Beograd: Arheološki institut, 2004.” Historijski zbornik LVIII (2005): 220-223.
 • “Sirmium i na nebu i na zemlji: 1700 godina od stradanja hrišćanskih mučenika (Zbornik radova). Edicija Blago Sirmijuma, knj. 2. Ur. Dušan Poznanović. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, 2004.” Historijski zbornik LVIII (2005): 223-226

 

 

 

Izlaganja na znanstvenim skupovima

 • "Memoria S. Chrysogoni između legende o prijenosu relikvija i vlasništva nad samostanskom zemljom" – Grad hrvatskog srednjovjekovlja: vlast i vlasništvo/The Croatian medieval town: authority and property (Hrvatski institut za povijest, Zagreb 15.-16. studenoga 2010.)
 • "Oblik i funkcija mitoloških motiva u hrvatskoj srednjovjekovnoj hagiografiji: tri primjera iz mjesnih legendi o prijenosu relikvija" – XII. dani Cvita Fiskovića: Metamorfoze mita. Antička mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne (Pomena, Mljet, 30. rujna - 3. listopada 2010.)
 • "Izbjeglištvo i rodna dimenzija povratka: motiv 'pokvarene žene' i njegova funkcija u kazivanjima srpskih povratnika u selima glinske okolice" – Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva, Godišnja skupština HED-a (Etnografski muzej, Zagreb, 10.-11. lipnja 2010.)
 • "Saintly bishop without hagiography?: The origins of the cult of Saint Donatus in Zadar" – Saintly Bishops and Bishops' Saints (A symposium co-organized by the Croatian Hagiography Society "Hagiotheca" and International Hagiography Society) (Biskupska palača, Poreč 27.-30. svibnja 2010.)
 • "Razgovor ugodni: Porfirogenet o Hrvatima i hrvatska historiografija o Porfirogenetu" – U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti, I Colloquia Mediaevalia Croatica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 18 veljače 2010.)
 • "Prilog raspravi o značenju pojmova Dalmatia i Histria u tzv. Geografiji Alfreda Velikog", Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna arheološko-povijesna baština. Znanstveni skup povodom 100 obljetnice rođenja akademika Stjepana Gunjače (MHAS, Split, 3. - 6. studenog 2009.)
 • The Lombard–Carolingian role in the emergence of the Croatian Principality: North Italian influences and their modern interpretations”44th International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 7.-10. svibnja 2009.).
 • “Medieval Studies in Croatia: A few notes on its history and some observations on its present”, Tradition and Innovation in Medieval Studies (Alumni Roundtable at  15-year reunion of the Department of Medieval Studies at CEU (CEU, Budimpešta, 6.-8. ožujka 2009.)
 • “Problem identiteta ninskog zaštitnika sv. Anzelma i začeci crkvene organizacije u Hrvatskoj kneževini”, III. Kongres hrvatskih povjesničara  (HNOPZ, Split-Supetar, 1.-5. listopada 2008.)
 • „Lombard monasticism in Carolingian Dalmatia? Epistula ad Hilduinum  of Amalarius and the origins of the bishopric of Nin”, Le sanctuaire et ses aménagements. 15th International Colloquium of the IRC for Late Antiquity and Middle Ages (IRCLAMA, Poreč, 5.-8. lipnja 2008).
 • “The Image of the Empire in Dalmatian Hagiography: A Contribution to the Question of Byzantine Presence in the Adriatic (600-1200)”, „Sailing to Byzantium” II. Postgraduate Forum in Byzantine Studies (Centre for Medieval and Renaissance Studies, Trinity College Dublin, Dublin, 15.-16. svibnja 2008.)
 • “Tko su Mirmidonci hrvatskoga ranog srednjovjekovlja?” – Miho Barada (1889.-1957.): Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti. (Zagreb, 20. studenog 2007.)
 • “The cult of St. Martin in Late Antique and Early Medieval Dalmatia (5th -11th c.): archaeological and hagiographical evidence.” European Symposium on Saint Martin of Tours: Slovenia and Central European Countries on St. Martin’s Trail (Slovenska Bistrica, 11.-13. listopada 2007.
 • "Najstarija hagiografija sv. Anastazije: stanje istraživanja i problemi" - Znanstveni kolokvij o sv. Anastaziji/Stošiji u sklopu Međunarodne izložbe Sveta Anastazija/Stošija most između kršćanskog Istoka i Zapada . (Zadar, 11. listopada 2006.).
 • „Recent research on Croatian Witchcraft trials.” – Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16-19. század (Pučka vjerovanja, religija, mentaliteti. Rukopisi i tiskani izvori, 16-19. st.) Konferencija Instituta za etnologiju Mađarske akademije znanosti. (Budimpešta 20. siječnja 2006.).
 • "Historia Translations S Anastasie: kako ne čitati hagiografski tekst." - Hagiografija: historiografija, izvori i metode. I. hagiografski skup (u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva; Hagiotheca; i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu). (Dubrovnik 20. - 23. listopad 2005.).
 • „Holy Relics and the Image of Early Medieval Dalmatian Cities: Structural Analysis of the Legends of Translations.” – Grad u srednjem vijeku. Simpozij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek (Motovun, 26. – 29. svibnja 2005.).
 • „Kult sv. Anastazije prije prenosa u Zadar” (304-800).” – Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve. Znanstveni skup povodom 1700 godina mučeništva sv.Stošije (Zadar, 16. – 19. studenoga 2004.).
 • „Još jedan franački teolog u Dalmaciji: Amalarije iz Metza i njegovo putovanje u Carigrad 813. godine.“ – Hrvatska i Europa: integracije kroz povijest. II. kongres hrvatskih povjesničara (Pula, 29. rujna – 3. listopada 2004.).
 • “Communities in Conflict: The Rivalry between the Cults of Sts. Anastasia and Chrysogonus in Medieval Zadar.” – Saints and Patronage. III Hagiography Society Symposium (Budimpešta, 24. – 27. lipnja 2004.).
 •  

  Stipendije i nagrade


  • “Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2008.”; Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
  • “Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu u akademskoj godini 2008/09.; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
  • “Borsa di studio per la partecipazione nella LVI Settimana di Studio (Spoleto, 27.03.-01.04. 2008); C.I.S.A.M, Spoleto.
  • "CEU Award for Advanced Doctoral Students in Academic Year 2006./2007." Central European University.
  • “CEU Academic Achievement Award for First-Year Doctoral Students in Academic Year 2005/2006.” Central European University.
  • Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu (u akademskoj godina 2004-2005.). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
  • “Full CEU fellowship for PhD Program in Medieval Studies at the CEU (Budapest) in the 2004-2005 Academic Year.” Open Society Foundation.
  • “Borsa di studio per la partecipazione nella LII Settimana di Studio (Spoleto, 15-20 aprile 2004).” C.I.S.A.M, Spoleto
  • “Students Research Grant in the 2003-2004 Academic Year.” Department of Medieval Studies, CEU (Budapest).
  • “Partial CEU fellowship for MA Program in Medieval Studies at the CEU (Budapest) in the 2003-2004 Academic Year.” Open Society Foundation.

   

  Članstva


  • Društvo za hrvatsku povjesnicu
  • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
  • Hrvatsko hagiografsko društvo „Hagiotheca“
  • International Hagiography Society
  • Matica Hrvatska - Odjel za povijest

  Objavljeno: 16.12.2014.