dr. sc. Kursar, Vjeran, izvanredni profesor
Untitled Document

Dr. sc. Vjeran Kursar rođen je 8. travnja 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. 2003. godine završio je studij povijesti i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2007. godine na Sveučilištu Bilkent u Ankari (Turska), gdje je pohađao poslijediplomski studij “Osmanska povijest” (“ Ottoman History”). 2008. godine upisao je doktorski studij “Hrvatska povijest” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2010. godine obranio je doktorski rad pod naslovom “Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.).” 2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu “Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti.” Od lipnja 2004. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu “Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije” (voditelj prof. dr. Petar Korunić). Od siječnja 2007. do 2013. radi na projektu “Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin). Od 2014. surađuje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “ Evliya Chelebi and Croats. New Perspectives” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin).

 

Područja njegovog znanstvenog interesa su pravna, kulturna i vjerska povijest Osmanskog Carstva (15-18. st.), šerijatsko pravo, islamske studije i etno-konfesionalni odnosi na Balkanu u ranom novom vijeku. Učestvuje u održavanju nastave na katedri za Hrvatsku povijest Odsjeka za povijest (preddiplomski studij) i Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku (preddiplomski i diplomski studij). Objavio je više članaka na teme iz hrvatske i osmanske povijesti u domaćim i stranim publikacijma. Učestvovao je u radu 20 znanstvenih konferencija i skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je izvršnog odbora „ International Association of Social and Economic History of the Ottoman Empire“ (IAOSEH), te član „ International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies“ (CI ÉPO) i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ). U više navrata surađivao je kao scenarist i znanstveni suradnik na dokumentarnim filmovima u produkciji Hrvatske televizije. Povremeno prevodi sa turskog jezika.

 

Bibliografija:

 

Objavljeno: 19.10.2017.