dr. sc. Previšić, Martin, izvanredni profesor
dr. sc. Martin Previšić, izv. prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić

 

 

Martin Previšić rođen je 6. rujna 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i II. gimnaziju. Jednopredmetni studij povijesti upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Diplomirao je u srpnju 2011. godine. Na istom fakultetu je u jesen 2011.g. upisao Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Doktorski rad pod naslovom Povijest informbirovskog logora na Golom otoku 1949.-1956., izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Banca, obranio je 7. srpnja 2014. godine.

 

Od 1. srpnja 2013. zaposlen je kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavni status docenta izabran je prosinca 2015. godine, a izvanrednog profesora u prosincu 2021. godine.

 

Objavio je knjigu Povijest Golog otoka (Fraktura, Zagreb 2019.), te prijevod na slovenski jezik Zgodovina Goleg otoka (Mladinska knjiga, Ljubljana 2021.). Bio je urednik zbornika radova (s Tvrtkom Jakovinom) The Tito-Stalin Split 70 Years After (Zagreb-Ljubljana 2020.). U 2021. godini objavio je uredničku knjigu Breaking Down Bipolarity: Yugoslavia's Foreign Relations during the Cold War (De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2021.).

 

Nositelj je kolegija Hrvatska povijest nakon 1945. godine; Povijest međunarodnog komunističkog pokreta i Sukob Tito - Staljin i Goli otok. Održavao je nastavu na kolegijima Hrvatsko proljeće 1966.-1971.; Povijest Jugoslavije 1945.-1991. te Diplomskoj radionici Suvremene i moderne povijesti I. Nositelj je kolegija Vojna povijest II na „Hrvatskom vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman“ (Vojno vođenje i upravljanje).

 

U 2017. godini održao je gostujuća predavanja na University of California, Berkeley; University of Illinois at Urbana–Campaign; University of Pittsburgh; University of North Carolina at Chapel Hill i Furman University te Humboldt-Universität Berlin, a u 2019. godini na Stanford Univeristy i University of California, Berkeley.

 

Bio je na stipendiji u Izraelu (Yad Vashem International School for Holocaust Studies – Seminar for Holocaust Studies for Educators from Croatia and Slovenia, Jeruzalem, srpnja 2015.).

 

U 2019. godini bio je Fulbrightov stipendist na Stanford University, projekt „Soviet Communism and the Yugoslav Question ('40-'45)“.

 

Dobio je Državnu nagradu za znanost 2019. godine (područje humanističkih znanosti), za knjigu Povijest Golog otoka, te Godišnju nagradu Društva sveučilišnih i drugih nastavnika u Zagrebu 2019. godine za istu knjigu.

 

Bio je član Upravnog vijeća Muzeja grada Zagreba od 2017. do 2021. godine. Kao stručni suradnik surađivao je na brojim dokumentarnim filmovima i muzejskim izložbama u zemlji i inozemstvu.

 

Od svoje 10. do 23. godine života Martin Previšić aktivno je igrao košarku (profesionalno od 17. godine) u prvoligaškim klubovima: Cibona, Zagreb, Karlovac, Istra Pula, Dubrava. Bio je član U-21, juniorske reprezentacije, B Hrvatske selekcije te Vojne košarkaške reprezentacije. Postigao je značajne uspjehe i rezultate. Između ostalih, bio je član juniorske košarkaške reprezentacije Hrvatske koja je na europskom prvenstvu osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju u Stuttgartu u SR Njemačkoj 2002. godine. Godinu dana kasnije član selekcije koja je osvojila četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu mladih reprezentacija (U-19) u Solunu, Grčka. Bio je kategoriziran u status Vrhunskog sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora od 2002. do 2005. godine.

 

Bibliografija:

 

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33124

Objavljeno: 03.02.2022.