Marić, Dea, predavačica

KRATKI ŽIVOTOPIS

 

dr. sc. Damir Agičić, izv. prof.  Dea Marić je predavačica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje izvodi nastavu na kolegijima unutar predmeta Didaktika povijesti. Diplomirala je dvopredmetni studij povijesti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je stipendistica Georg Eckert Instituta za međunarodno istraživanje udžbenika i stipendistica Njemačke federalne agencije za građansko obrazovanje. Sudjelovala je u međunarodnim istraživačkim projektima i objavljivala radove o različitim aspektima nastave povijesti. Razvijala je i sudjelovala u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata u ovom području. U tijeku svoje karijere, radila je u školama, nevladinim organizacijama i institucijama odgovornima za provođenje Europskih okvirnih programa za istraživanja i inovacije. Doktorski je kandidat na poslijediplomskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti europskom i svjetskom kontekstu. Njen glavni istraživački interes je društvena uloga nastave povijesti u kontekstu post-konfliktnih društava. Predsjednica je Hrvatske udruge nastavnika povijesti i aktivna članica Europske udruge nastavnika povijesti (EUROCLIO).


  Dea Marić is a lecturer at Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb where she teaches courses related to History Teaching. She graduated History and Sociology at Faculty for Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. In addition, she was a stipendist of Georg Eckert Institute for international Textbook Research and of German Federal Agency for Civic Education. She took part in international research projects and published about history education. She developed and participated in national and international projects in the field. In the course of her professional career, she worked on various positions in schools, CSOs and institutions responsible for implementation of European Framework Programmes for Research and Innovation. She is currently enrolled in doctoral programme in Modern and Contemporary Croatian History in European and World Context. Her main research interest is the social role of history education in the context of post-conflict societies. She is a president of Croatian History Teachers Association and an active member of European History Teachers Association (EUROCLIO).
BIBLIOGRAFIJA

 

Članci i publikacije

 

 • O osobnim povijestima” , D. Marić i M. Smokvina u Interkulturno obrazovanje kroz prizmu osobnih povijesti, uredila D. Marić, Nansen Dijalog Centar, Osijek, 2014.
 • Homeland War in Croatian History Education. Between „Real Truth“ and Innovative History Teaching“ , u History Can Bite. History Education in Divided and Post-conflict Society , uredile D. Bentrovato, K. Korostelina i M. Schulz,V&R Academic, Braunschweig, 2016.
 • Teachers on Teaching. How history teachers see the current state and future developments of history education across Western Balkans. Resesarch Report, D. Marić i R. Jovanović, EUROCLIO, Hague, 2017.
 • Interkulturno obrazovanje kroz prizmu osobnih povijesti, uredila D. Marić, Nansen Dijalog Centar, Osijek, 2014.

 

 

Znanstveni i stručni projekti

 

 • Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects "Political/Civic Education", "Social/Cultural Studies" and History in Europe – A comparative study, Sveučilište u Beču, 2010.- 2012.
 • Teaching Europe to Enhance EU Cohesion, Sveučilište Pompeu Fabra Barcelona i EUROCLIO, 2015.-2016.
 • History that is not yet History, EUROCLIO, 2015.-2018.
 • ePACT – Education Partnership for Advocacy, Capacity-Building and Transformation, EUROCLIO i Center for Democracy and Reconciliation Southeastern Europe, 2016.-2017.

 

Stipendije

 • Institut Georg Eckert za međunarodna istraživanja udžbenika (Georg Eckert Institut fur Internationale Schulbuchforschung), studijski boravak, lipanj 2013.
 • Mijenjanje Europe. Građansko obrazovanje u akciji. Njemačka federalna agencije za građansko obrazovanje , stručna razmjena, ožujak- lipanj 2015.

 

Znanstvene i stručne konferencije, seminari i stručna usavršavanja

 • XXIII. godišnja konferencija EUROCLIA – Reimagining Remembrance (Belfast, Sjeverna Irska, travanj 2016.) Sudjelovanje na diskusijskom panelu What is the role of international community to develop history as a means for peace and understanding in conflict areas and divided societies? Strategies, challenges and experiences form the field.
 • Georg Arnhold International Summer School on Education for Sustainable Peace: Teaching and Learning about History and Consequences of Civil Wars and Mass Violence. Promises and Challenges of History Education in Divided and Post-conflict Societies. (Braunschweig, Njemačka, srpanj 2014.), u organizaciji Instituta Georg Eckert za međunarodno istraživanje udžbenika. Prezentacija Homeland War in Croatian History Education. Between „Real Truth“ and Innovative History Teaching.
 • Međunarodna ljetna škola Transitional Justice and Politics of Memory za studente humanističkih i društvenih znanosti iz Europe i svijeta u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Groningenu, Pomona College and Montclair State University (Cres, lipanj 2015.) Izlaganje Transitional Justice in Croatia. A perspective from Croatian NGO.
 • Međunarodna ljetna škola Transitional Justice and Politics of Memory za studente humanističkih i društvenih znanosti iz Europe i svijeta u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Groningenu, Pomona College and Montclair State University (Cres, srpanj 2015.) Izlaganje Collecting Personal Memories and Documenting Human losses in Croatia 1991-1995. as means of Transitional justice.
 • VII. Godi š nja konferencija Mrež e za Historijski dijalog, Pravdu i pamć enje pod nazivom Prisutna Povijest: Vrijeme, pamć enje i pregovaranje povijesne pravde koja će se održati na Sveučilištu Columbia u New Yorku, Sjedinjene Američke države. Izlaganje Controversy in The Classroom? How do history teachers in Western Balkans approach sensitive and controversial topics?
Objavljeno: 02.02.2018.