dr. sc. Tomašegović, Nikola, asistent

KRATKI ŽIVOTOPIS

 

Rođen 1991. godine u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu školu i I. gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine završava studij povijesti i filozofije obranivši diplomske radove: „Guvermentalna funkcija razvoja statistike u Banskoj Hrvatskoj tijekom druge polovice 19. stoljeća“ i „Kantova filozofija povijesti u kontekstu njemačkih prosvjetiteljskih rasprava“. Dobitnik je nagrade za izvrsnost na preddiplomskom studiju povijesti, kao i stipendije grada Zagreba. Ak. god. 2016./2017. upisuje poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. U veljači 2022. godine obranio je doktorsku disertaciju na temu „Modernistički pokret mladih u hrvatskoj kulturi i politici na prijelomu 19. i 20. stoljeća“ (mentorica: prof. dr. sc. Iskra Iveljić). Od 2017. do 2020. bio je član projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić. Od 2018. godine zaposlen kao asistent na Katedri za hrvatsku povijest, gdje drži nastavu u sklopu predmeta Hrvatska povijest 19. stoljeća, Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću, kao i izborne predmete Problemi hrvatske moderne te Historiografija i nacionalizam (nositelj: doc. dr. sc. Branimir Janković). Područja interesa: moderna intelektualna povijest, studije nacije i nacionalizma, povijest znanja i znanosti te teorija i povijest historiografije.

 

 

Nikola Tomašegović, PhD

 

SHORT CV

 

Nikola Tomašegović was born in Zagreb in 1991, where he finished elementary school and high school. He graduated in history and philosophy at the Faculty of Humanities and Social Sciences Zagreb in 2016 with MA Theses: „Governmental Function of the Development of Statistics in Civil Croatia during the Second Half of the 19th Century“ and „Kant's Philosophy of History in the Context of German Enlightenment Discussions“. He received the award for academic excellence in the undergraduate program in history and was granted the scholarship of the city of Zagreb for the year 2014/2015. In February 2022 he defended his PhD thesis titled „The Modernist Movement of the Youth in Croatian Culture and Politics at the Turn of the 20th Century“ (supervisor: Prof. Iskra Iveljić). From 2018 he is employed as a teaching assistant at the Chair of Croatian History of the Department History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, where he teaches courses on Croatian 19th century history and historiography and nationalism. From 2017 to 2020 he was also a team member of the research project „The Transition of Croatian Elites from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State“ financed by the Croatian Science Foundation and led by Prof. Iskra Iveljić. His areas of research include: modern intellectual history, nations and nationalism studies, history of knowledge and history of science, and theory and history of historiography.

 

 

 

Bibliografija/ bibliography: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/367974

 

Radovi dostupni na/ Papers available on: https://ffzg.academia.edu/NikolaTomašegović

Objavljeno: 28.02.2022.