mag. educ. lat. et hist. Tabak Demo, Maja, asistent

Maja Tabak Demo rođena je 20. veljače 1991. godine u Tomislavgradu. Završivši u rodnome gradu osnovnu školu i opću gimnaziju, 2009. upisuje studij latinskog jezika i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku preddiplomske naobrazbe 2012., diplomski studij dvaju spomenutih studijskih smjerova upisuje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2014. obranivši interdisciplinarni diplomski rad pod naslovom: „Povlastice slobodnih kraljevskih gradova u XIII. stoljeću“ (mentori: prof. dr. sc. M. Matijević Sokol i prof. dr. sc. V. Rezar).

U vrijeme studija radila je u nastavi kao demonstratorica, nastupila s referatom na okruglom stolu, a kao dobitnica Erasmus stipendije, jedan semestar provela na Sveučilištu u Leipzigu (Njemačka), na projektu Open Philology (The Humboldt Chair of Digital Humanities at the University of Leipzig).

Po završetku preddiplomskog a onda i diplomskog studija dobila je priznanja i nagrade za izvrsnost u studiju od Voditelja Hrvatskih studija kao i od Dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom cijele fakultetske naobrazbe uslijed uspjeha u učenju bila je stipendistica četiriju institucija.

Godine 2014. i 2015. sudjelovala je na projektu GHLH: grčko-hrvatski i latinsko-hrvatski računalni paralelni korpus (voditelj: prof. dr. sc. N. Jovanović).

Od 2015. do 2021. godine predavala je latinski jezik u zagrebačkoj X. gimnaziji Ivan Supek i nakon toga u OŠ Miroslava Krleže u Zagrebu; u to je vrijeme bila i dva puta na porodiljnom dopustu.

Godine 2021. položila je stručni ispit za nastavnicu latinskog jezika i povijesti.

Akademske godine 2020./2021. kao vanjska suradnica sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U zimskom semestru održavala je nastavu na kolegijima: Pomoćne povijesne znanosti II. (seminari), Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom te Srednjovjekovni latinski jezik I.; a u ljetnom: Pomoćne povijesne znanosti I. (seminari) i Srednjovjekovni latinski jezik II.

Na istoj katedri te u nastavi spomenutih kolegija počinje raditi kao asistentica u listopadu 2021., kada upisuje i Poslijediplomski doktorski studij predmoderne povijesti.Objavljeno: 08.12.2021.