dr. sc. Budić, Filip, asistent


Rođen 08. kolovoza 1991. godine u Zagrebu. Završio osnovnu školu klasičnog smjera, a u školskoj godini 2009./10. maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Nakon završenog dvopredmetnog preddiplomskog studija povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirao je akademske godine 2015./2016. antičku arheologiju, a 2016./2017. staru povijest (istraživački smjer). Iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij arheologije (smjer: antička arheologija). U srpnju 2022. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Zemljopisne, ekonomske i društvene okolnosti grčkog interesa za istočnu obalu Jadrana“. Od 20. listopada 2021. zaposlen je kao asistent na Katedri za staru povijest. Drži nastavu iz kolegija Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja i Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici.

Dobitnik je dvije dekanove nagrade za izvrsnost i stipendije Grada Zagreba za uspjeh u studiju. Sudjelovao je na nekoliko arheoloških iskopavanja i terenskih pregleda u Hrvatskoj (Bapska, Gardun-Vojnić, Topusko, Josipdol, Murter, dolina rijeke Cetine) i u inozemstvu (Ulpiana Secunda na Kosovu, Colonia Ulpia Traiana u Njemačkoj, Kyzyl Kuragino u Rusiji, Naks u Grčkoj, Tel Dor u Izraelu, Karijski Hersonez u Turskoj). Radio je na studentskim projektima s ciljem terenskog pregleda i iskopavanja gomila. Od 2015. do 2017. godine vodio je projekt Grčka mitologija i istočna obala Jadrana koji su mentorirale prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić i dr. sc. Jelena Marohnić s Odsjeka za staru povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Projekt je u lipnju 2016. godine dobio Rektorovu nagradu za timski znanstveni i umjetnički rad. Od 2014. godine, surađivao je u organizaciji i vođenju stručnih ekskurzija Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Držao je nekoliko javnih izlaganja s ciljem popularizacije povijesti i arheologije (Zagreb i Sarajevo) te sudjelovao u pripremi i snimanju HRT-ove emisije Školski sat za teme iz antičke povijesti. Držao je nekoliko predavanja u sklopu kolegija Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta te Egejska arheologija na diplomskom studiju antičke arheologije Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U 2018. godini boravio je na Sveučilištu Stanford u SAD-u, a tijekom posljednje tri godine sudjelovao je na međunarodnim znanstvenim konferencijama (Heidelberg, Zagreb, Stari Grad na Hvaru, Lisabon, Budimpešta, Ghent, Toulouse, Rijeka) te napisao nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, a pasivno talijanskim, francuskim, ruskim i novogrčkim. Licencirani je turistički vodič za Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku županiju.

Objavljeno: 30.08.2022.