Opći podaci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
ODSJEK ZA POVIJEST
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
Croatia
tel. +385 (0)1/4092-150Pročelnik: doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
Zamjenik pročelnika: prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
Tajnica: Danijela Bašić
soba C-110, primanje stranaka: 10-12 sati; 13-15 sati
Knjižničarka: dr. sc. Silvija Pisk
Knjižnica Filozofskog fakulteta, 2. kat , svakim danom od 8 do 16 h


Povijest Odsjeka

Studij povijesti na Zagrebačkom sveučilištu star je koliko i samo Sveučilište. Pri utemeljenju 1874. godine inaugurirane su dvije povijesne katedre, za opću povijest i za hrvatsku povijest. Prvi profesor na Katedri za hrvatsku povijest bio je Matija Mesić, istodobno i prvi rektor Sveučilišta. Odlikovao se i s nekoliko uzornih studija iz hrvatske povijesti. Treća povijesna znanstveno-nastavna jedinica, Katedra za pomoćne povijesne znanosti, utemeljena je 1908. godine.

Povijesna grupa razvila se u Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta. Za svih državnopravnih mijena što ih je od 1874. do danas proživjela Hrvatska održan je kontinuitet studija hrvatske povijesti i odgovarajuće znanstveno-nastavne jedinice, Katedre za hrvatsku povijest.

Program studija povijesti na Odsjeku za povijest usporediv je po svojoj strukturi s većinom studija povijesti na europskim sveučilištima, ali se po svom sadržaju, zbog nacionalnog značaja, ne može usporeðivati s drugim studijima u inozemstvu.


Objavljeno: 22.05.2019.