ČLANOVI KATEDRE ZA STARU POVIJEST



Predstojnik katedre

» dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, redovita profesorica

Ostali članovi katedre

» dr. sc. Boris Olujić, redoviti profesor
» dr. sc. Jelena Marohnić, docentica
» dr. sc. Jasmina Osterman, docentica
» dr. sc. Inga Vilogorac Brčić, docentica



Objavljeno: 28.03.2021.