Untitled Document

ČLANOVI KATEDRE ZA METODIKU NASTAVE POVIJESTI

Predstojnik katedre


» dr. sc. Snježana Koren, docent i viši znanstveni suradnik


Nastavnici


» Dea Marić, predavačInformacije o programu dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet organizira program Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (dalje: DPPDMI) koji je namijenjen onima koji su završili istraživačke smjerove i žele steći i nastavničke kompetencije. Primarno se to odnosi na diplomirane studente tehničkih fakulteta koji se zapošljavaju u strukovnim (i drugim) školama i koji nisu bili u prilici steći potrebnu nastavničku izobrazbu.


Posljednjih nekoliko godina u taj se program upisuju i studenti koji trenutačno pohađaju istraživački smjer diplomskog studija povijesti, dakle studenti koji još nisu stekli diplomu magistarskog studija. To znači da se de facto upisuju kao prvostupnici. To nije u potpunosti sukladno namjerama zakonodavca koji Zakonom o odgoju i obrazovanju propisuje petogodišnje obrazovanje nastavnika i učitelja koje završava diplomom magistra edukacije (povijesti). No, Zakon ujedno i omogućuje da se na natječaje za radna mjesta jave i prvostupnici koji imaju stečene nastavničke kompetencije, što je u prvom redu bilo namijenjeno za zapošljavanje nastavnika na predmetima koji su deficitarni nastavničkim kadrom Kao što znate, povijest to nije, stoga će Katedra za metodiku nastave povijesti, koja izvodi metodički dio programa DPPDMI, odlučivati o svakom pojedinačnom slučaju.Ako odlučite upisati taj program paralelno s istraživačkim smjerom diplomskog studija, važno je da vodite računa o sljedećem:

* Program DPPDMI stoji 7200 kuna.

* Program DPPDMI završava potvrdom o stečenoj izobrazbi, a ne diplomom magistra edukacije povijesti. Ta potvrda nije jednakopravna diplomi magistra edukacije povijesti. To znači da će pri zapošljavanju prednost imati kandidati s diplomom magistra edukacije povijesti, tek potom magistri povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI, a na kraju prvostupnici s istom takvom potvrdom. Potonji se mogu zaposliti samo u osnovnoj školi, i to pod uvjetom da se ne javi nijedan kandidat koji ima diplomu magistra edukacije povijesti ili magistra povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI.

* Program ukupno ima 60 ECTS bodova, od čega je 30 ECTS namijenjeno za metodički dio. Taj dio programa traje najmanje dva semestra. Od studenata koji kao polaznici istraživačkog smjera odluče upisati program DPPDMI očekuje se da steknu iste nastavničke kompetencije kao studenti redovnog studija. To posljedično znači da se od njih očekuje uključivanje u redovnu nastavu i odrađivanje svih obaveza koje imaju studenti redovnog nastavničkog studija. Studenti trebaju računati na najmanje dva intenzivna semestra, koji su se dosad zbog prakse znali rastegnuli na dva i pol semestra ili čak tri semestra. Onaj dio koji se ne može ostvariti kroz redovnu nastavu, studenti ostvaruju u konzultativnoj nastavi i dodatnim radovima. Teorijski dio možete odraditi u jednoj godini budući da Vam omogućujemo da u ljetnom semestru paralelno odradite kolegije koji se u redovnom studiju, zbog opterećenja studenata, slušaju u II. i IV. semestru. No, praksa se zna otegnuti na više od ta dva semestra jer se obavlja u približno jednakom broju sati kao i praksa koju obavljaju studenti redovnog studija. Intenzitet obavljanja prakse ovisi o tome koliko ste vi u mogućnosti odvojiti svojeg vremena da to obavite tijekom te jedne godine, a osobito u ljetnom semestru. Važno je napomenuti i da su uvjet za upisivanje prakse položeni kolegiji iz zimskog semestra.

* Bez obzira na to što CzON upisuje studente u program DPPDMI dvaput godišnje, uoči zimskog i ljetnog semestra, na povijesti primamo samo studente upisane u jesenskom semestru. Razlog tome je uključivanje u redovnu nastavu, a kolegiji s kojima trebate započeti ne izvode se u ljetnom semestru.

* Savjetujem da se prije upisivanja DPPDMI programa konzultirate s nama na Katedri, kako biste imali jasnu predodžbu o tome što vas očekuje i kako biste mogli procijeniti hoćete li to moći napraviti. Na stranici CzON-a ovaj metodički blok nije jasno opisan, a upravo su tu zahtjevi najveći jer on obuhvaća i teorijski dio nastave i praksu. Također, kad i ako upišete program DPPDMI, trebate se odmah javiti nama, a ne čekati ljetni semestar, kao što se dosad znalo događati zbog kruženja pogrešne informacije da je metodika samo u ljetnom semestru.

* Podsjećam i da mi nudimo jednopredmetni smjer nastavničkog diplomskog studija u kojemu je punih 45 bodova namijenjeno za predmete po vašem odabiru, a koje sve možete ostvariti na nekom od modula po vašem interesu. Ako na istraživačkom modulu odaberete i diplomski rad koji nosi 15 ECTS bodova, ukupno 60 od 120 ECTS bodova ostvarujete na predmetima istraživačkog smjera.


dr. sc. Snježana Koren

Objavljeno: 23.12.2021.