DIPLOMSKI STUDIJ – četvrta i peta godina  Na diplomskom studiju povijesti nudi se mogućnost odabira između nastavničkog i istraživačkog usmjerenja, a moguće su i međusobne kombinacije nastavničkog i nekog od modula istraživačkoga usmjerenja, kao i nastavnički studij povijesti i geografije (u suradnji s Geografskim odjelom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta).


Usmjerenja su sljedeća: - istraživačko usmjerenje:
  modul Stara povijest
  modul Srednji vijek
  modul Rani novi vijek
  modul Moderna i suvremena povijest (19-20. stoljeće)
  
 - nastavničko usmjerenje
 
 - zajednički nastavnički studij povijesti i geografije  Studenti su dužni pohađati nastavu i prikupiti ukupno 120 ECTS bodova tijekom četiri semestra. Ukupno 15 ECTS bodova studenti dobivaju u magistarskoj radionici za izvršavanje svojih seminarskih obveza, prikupljanje i sređivanje građe te pisanje završnog rada.

Studenti mogu izabrati kombinaciju nekog od istraživačkih usmjerenja i nastavničkog usmjerenja, ali u tom slučaju imaju obvezu pohađanja dodatnih predmeta/kolegija. Studenti koji se odluče za ovakvu kombinaciju, dužni prikupiti 15 ECTS bodova više od ostalih u ukupnom zbiru diplomskog studija, dakle ukupno 135 ECTS bodova.

Pravilnik o diplomskom radu

  

Objavljeno: 16.12.2014.