Uvjeti upisa na studij i kriteriji i postupci odabira polaznika  Na poslijediplomski doktorski studij mogu se upisati isključivo oni kandidati koji su diplomski studij završili s prosjekom ocjena iznad 4,0. Studenti koji su na dosadašnjem poslijediplomskom studiju postigli stupanj magistra znanosti mogu se upisati na studij uz uvjet da je njihov magistarski rad prilikom obrane bio ocijenjen ocjenom vrlo dobar, odnosno ocjenom izvrstan. Samo u iznimnim slučajevima, uz dodatne uvjete propisane od strane Vijeća programa, kandidat se na studij može upisati i s prosjekom ocjena koji se kreće u rasponu od 3,5 do 4,0, no u tom slučaju neće se razmatrati molbe onih kandidata čija je ocjena magistarskog rada niža od ocjene vrlo dobar. Prosjek ocjena postignut na diplomskom studiju i ocjena magistarskog rada se ne zbrajaju. Za upis na studij potrebne su i dvije preporuke djelatnih ili zaslužnih profesora s područja humanističkih znanosti (polje povijest) te položen ispit iz jednog stranog (svjetskog) jezika. Za upis na studij bilo bi poželjno poznavati osnove rada na računalu (Word, Excel, internet). U slučaju da kandidat nema završen diplomski studij iz područja društveno-humanističkih znanosti, o upisu kandidata te o eventualnim dodatnim uvjetima upisa odlučuje Vijeće programa poslijediplomskog doktorskog studija. Prema tome, kao kriterij za upis na studij vrednovat će se:

  a) uspjeh na prethodnim razinama studija (preddiplomski studij i diplomski studij te diplomski studij prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005.)
  b) ocjene magistarskog znanstvenog rada ( na diplomskom studiju prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005.)
  c) studentske nagrade
  d) preporuka pristupnikova mentora na magistarskom znanstvenom radu ili nekog drugog stručnjaka koji je upoznat s pristupnikovim kvalitetama
  e) predstavljanje pristupnika pred Povjerenstvom vijeća programa
  f) interes pristupnika za studij u punom radnom vremenu. U slučaju da pristupnici ispunjavaju jednake uvjete, prednost imaju kandidati za studij u punom radnom vremenu.  Nakon što Vijeće programa poslijediplomskog doktorskog studija ustanovi koji kandidati ispunjavaju uvjete za upis na studij oni stječu pravo upisa. U slučaju da broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za upis na studij premašuje planirani broj od najviše 30 polaznika, prednost pri upisu imat će oni kandidati koji imaju viši prosjek ocjena na diplomskom studiju, odnosno oni kandidati čiji je magistarski rad ocijenjen ocjenom izvrstan.

  Od lipnja 2018. godine važeće informacije o doktorskom studiju nalaze se
isključivo na novoj web-stranici: https://dokt-hist-mod.ffzg.unizg.hr/


Objavljeno: 27.05.2019.