Doktorski studij: stručno zvanje nakon studija  Završetkom studija polaznik stječe sposobnost za samostalno bavljenje znanstvenim radom u oblasti historiografije i rješavanja složenih istraživačkih pitanja iz hrvatske povijesti u 19. odnosno u 20. stoljeću. Isto tako, student tijekom studija dobiva nužne temelje za kontinuirano, cjeloživotno usavršavanje, koje je nužno za znanstveno-istraživački rad na području hrvatske moderne i suvremene povijesti. Nakon završenog doktorskog studija polaznici se mogu nastaviti usavršavati na post-doktorskim programima u inozemstvu odnosno u zemlji na onim sveučilištima na kojima će se oblikovati programi post-doktorskog usavršavanja.

  U znanosti polaznici koji su stekli doktorat iz hrvatske moderne i suvremene povijesti mogu raditi u javnim, odnosno privatnim znanstveno-nastavnim, znanstvenim i drugim ustanovama u kojima postoji potreba za specijalistom za modernu i suvremenu hrvatsku povijest. S obzirom na to da program poslijediplomskog doktorskog studija iz hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom kontekstu omogućava polaznicima i stjecanje opsežnih znanja iz kulturne povijesti, a studenti koji su završili studij mogu raditi i u različitim kulturnim institucijama. Postoji i mogućnost zapošljavanja završenih studenata u različitim stručnim službama u okviru državne uprave, diplomacije, kao i u turizmu, izdavačkoj djelatnosti itd. Dodatni cilj studija je razvijanje umijeća usmene i pismene prezentacije znanja, kompetencija te istraživačkih rezultata i to jednako stručnoj, kao i široj javnosti. Na taj bi se način obrazovali svestrani i kreativni stručnjaci sposobni odgovoriti na izazove suvremenoga društva znanja koji će, osim toga, moći znatno doprinijeti dinamičnijem razvoju ne samo hrvatske akademske zajednice, nego i društva u cjelini.  Završetkom poslijediplomskog doktorskog studija "Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu" stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti s kraticom dr.sc.


Objavljeno: 16.12.2014.