VIII. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 60 (2 + 2 tjedno) 6
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 60 (2 + 2 tjedno) 6
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 30 (2 tjedno) 3
Izborni predmet III.   6
Izborni predmet IV. (može biti izvan studija povijesti)   6
Pomoćne povijesne znanosti I. ili Strani jezik II. (ili izborni predmet) 30 (2 tjedno) 3
UKUPNO VIII. SEMESTAR   30
Objavljeno: 16.12.2014.