IX. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Predmet vezan uz magistarski rad 1   4
Predmet vezan uz magistarski rad 2   4
Magistarska radionica   7
UKUPNO SATI/BODOVA   15
Izborni predmet V.   6
Izborni predmet VI. (može biti izvan studija povijesti)   6
Strani jezik III. (ili izborni predmet)   3
UKUPNO IX. SEMESTAR   30
Objavljeno: 16.12.2014.