Modul Moderna i suvremena povijest (19-20. stoljeće), istraživački smjerVoditelj: prof. dr. Hrvoje KlasićUvjet: bakalaureat iz humanističkog ili društvenog područjaPreporuka za izborne kolegije:   polaznicima ovoga studija ostavljeno je puno prostora za izbornu nastavu (po tri predmeta tj. 15 ECTS bodova u svakom semestru, što čini čak 50% nastave na usmjerenju). Polaznici slobodno izabiru kolegije Odsjeka za povijest, dok za ostale moraju konzultirati predmetnog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i voditelja usmjerenja.Opis studija:  modul Moderna i suvremena povijest obuhvaća razdoblje od kraja 18. do početka 21. stoljeća, jer je riječ o razdoblju u kojem započinju i razvijaju se ključni procesi oblikovanja modernoga društva i nacija. Obuhvatni studij 19. i 20. stoljeća svjetske, europske i hrvatske povijesti pruža niz mogućnosti komparativnog istraživanja, napose europske kontekstualizacije hrvatske povijesti. Nadalje, sadržajno modernije organizirana nastava iziskuje da se složeni procesi ne obrađuju i interpretiraju isključivo sa stajališta političke povijesti i s njom povezane periodizacije nego da se sagledavaju i ocjenjuju u razdobljima dugog trajanja (primjerice deagrarizacija, urbanizacija, industrijalizacija, intelektualno stvaralaštvo itd.). Moderna i suvremena povijest također nudi studentima razumijevanje historijskih temelja njihove današnjice. Pritom su posebice značajne mogućnosti istraživanja utjecaja politike na historijsku svijest ali i na historiografiju. Stoga će jedan od bitnih ciljeva nastave biti razvijanje nezavisne i kritičke evaluacije ne samo povijesnih izvora nego i uvriježenih historiografskih stajališta čime će se studente poticati da zakorače u nova istraživanja i otisnu se u promišljanje vlastitih historiografskih obzora.Nastavnici i asistenti:   prof. dr. Nikša Stančić, prof. dr. Petar Korunić, prof. dr. Marijan Maticka, prof. dr. Božena Vranješ-Šoljan, prof. dr. Ivo Goldstein, prof. dr. Iskra Iveljić, prof. dr. Damir Agičić, doc. dr. Mario Strecha, doc. dr. Tvrtko Jakovina, dr. Zvjezdana Sikirić, mr. Ivica Šute, Hrvoje Klasić, Ida Ograjšek Gorenjak, Goran Hutinec, Vjeran Kursar, Kristina Milković
Opisi predmeta po semestrima održavanja:


VII. semestar     VIII. semestar
         
IX. semestar     X. semestar


Objavljeno: 26.06.2018.