Modul Srednjovjekovna povijest, istraživački smjerVoditelj modula Srednjovjekovna povijest: prof. dr. Neven Budak


  Uvjet: Bakalaureat humanističkog ili društvenog područja, u izuzetnim slučajevima i bakalaureat drugih područja, o čemu će u svakom pojedinom slučaju odlučiti Odsjek za povijest.


  Preporuka za izborne kolegije: Student slobodno izabire kolegije iz ponude Odsjeka za povijest, dok ostale odabire u konzultaciji s voditeljem smjera ili drugim za to određenim nastavnikom


Opis: Modul Srednji vijek priprema studente istraživačkog usmjerenja na diplomskom studiju povijesti za bavljenje razdobljem od oko 500. do oko 1500. godine. Poznavanje srednjovjekovne povijesti temelj je razumijevanju suvremene Europe, ali i Hrvatske. Zahvaljujući napretku medievistike, proteklih su godina otvorene mnoge nove teme kojih dosad u hrvatskoj povijesnoj znanosti nije bilo, ili su tek marginalno dotaknute. Nastava je koncipirana tako da potakne zanimanje studenata upravo za takva nova područja, ali uz oslanjanje na tradicionalna znanja i vještine medievista. Ponuda kolegija je takva da će oni koji izaberu ovaj smjer biti upoznati s osnovama znanstvenog rada u medievistici, ali će steći i znanja o raznim aspektima srednjovjekovlja, što se nadovezuju na medievističke kolegije na preddiplomskom studiju. Jedan od ciljeva smjera jest i usvajanje bogate terminologije vezane uz kulturnu baštinu europskog, a napose hrvatskog srednjovjekovlja. Nastojat će se dodatno razviti kritički pristup studenata ne samo prema raspoloživim izvorima, nego i prema ustaljenim historiografskim mišljenjima i teorijama. Naglasak u obradi tema je komparatistički, pa će se u osnovnim kolegijima problemi obrađivati na primjerima iz hrvatske povijesti, smještenima u europski kontekst. Inzistirat će se i na relevantnosti srednjovjekovnih tema za razumijevanje današnjice. Studenti nastavničkog smjera, koji odaberu kolegije iz usmjerenja Srednji vijek, moći će nastaviti studij i na doktorskom studiju, ali će tijekom tog studija morati nadoknaditi neke razlike u odnosu na diplomsko istraživačko usmjerenje. Svi kolegiji otvoreni su i studentima drugih studijskih grupa, zainteresiranima za srednji vijek, s time da je samo upis na neke predmete uvjetovan prethodno položenim drugim predmetima, dok je većini predmeta pristup slobodan. U izvođenju svih predmeta na smjeru pomažu svi navedeni nastavnici i asistenti. Studenti na početku sedmog semestra obavezno biraju savjetnika između nastavnika koji sudjeluju na smjeru. U dogovoru sa savjetnikom biraju u desetom semestru dva izborna predmeta vezana uz magistarski rad.


Nastavnici i asistenti: prof. dr. Neven Budak. prof. dr. Mirjana Matijević-Sokol, prof. dr. Borislav Grgin, doc. dr. Zrinka Nikolić, doc. Hrvoje Gračanin, mr. Trpimir Vedriš, Tomislav Galović, Ivan Botica, Miroslav Barun
Opisi predmeta po semestrima održavanja:


VII. semestar     VIII. semestar
         
IX. semestar     X. semestar


Objavljeno: 16.12.2014.