Modul Stara povijest, istraživački smjerVoditelj modula Stara povijest: prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić


  U sklopu ovoga istraživačkog smjera diplomand produbljuje znanje o izvornoj građi, metodama i problematici koji su svojstveni istraživanju stare povijesti. Upoznaje i prakticira one pomoćne povijesne znanosti koje su nužne za istraživanje stare povijesti, upućuje se u povijest historiografije o staroj povijesti i u recentna znanstvena kretanja i metode na tome području (predmeti Praktikum stare povijesti i Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti koji se ne predaju u preddiplomskom dijelu studija povijesti). Obvezatnim dabirom problemskih kolegija iz predmeta Povijest starog Istoka, Povijest Grčke i Rima, Stara povijest hrvatskih zemalja, Historijska antropologija staroga svijeta i Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija diplomand formira prikladnu podlogu za izradu magistarskog rada, a izborom ponude izvan Katedre za staru povijest dijakrono ili sinkrono, već prema temi i interesu, dopunjuje ovaj temeljni izbor.
Uz smjer je ponuđen i izbor predmeta stare povijesti za nastavnički smjer, koji zainteresiranim diplomandima omogućuje da se u posljednje dvije godine studija bave starom poviješću ili pojedinim njenim problemima.


Uvjet: bakalaureat povijesti, arheologije ili klasične filologije; prihvatljivi su i bakalaureati povijesti umjetnosti, komparativne književnosti i drugih struka, ovisno o količini odslušanih kolegija sa sadržajima koji su kompatibilni staroj povijesti.


Određenje unutar znanstveno-nastavnog područja stare povijesti: student u dogovoru s mentorom odabire težišno područje (prapovijest, povijest starog Istoka, grčka i rimska povijest, stara povijest hrvatskih zemalja) i/ili tematiku (kulturna povijest, gospodarska povijest, povijest svakodnevice, vojna povijest, povijest marginalnih društvenih grupa, ekološka povijest i dr. – mogućnosti nije uputno unaprijed ograničavati). Preporuka za izbor kolegija izvan ponude Katedre za staru povijest: kolegiji ponuđeni na Odsjeku za povijest koji dijakrono obrađuju povijesnu problematiku za koju se student opredijelio; izbor kolegija sinkrono kompatibilnih sa starom poviješću na studijima arheologije, povijesti umjetnosti, klasične filologije, komparativne književnosti, prava, teologije i dr.


Nastavnici i asistenti: prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić, doc. dr. Boris Olujić, Jasmina Osterman, prof. dr. Petar Selem (vanjski suradnik)
Opisi predmeta po semestrima održavanja:


VII. semestar     VIII. semestar
         
IX. semestar     X. semestar


Objavljeno: 16.12.2014.