NASTAVNIČKO USMJERENJEVoditelj usmjerenja: prof. dr. Damir Agičić
Zamjenik voditelja: Snježana KorenZAJEDNIČKI KOLEGIJI ZA NASTAVNIČKU KOMPETENCIJU

Psihološki modul Pedagoški modul Didaktički modul Sociološki modul Filozofski modul Informatički modul Komunikacijski modul
Obvezatni (4 ECTS)Obvezatni (3)Obvezatni (3)Obvezatni (2)Obvezatni (2)Obvezatni (3)Obvezatni (3/5)
Izborni (2)Izborni (2)Izborni (2) - - Izborni (2)Izborni (2)Ukupno – 30 ECTS bodova
Studenti su dužni odslušati navedene zajedničke kolegije tijekom diplomskog studija.Ukupno 30 ECTS bodova student dobiva u didaktičkom bloku NASTAVA POVIJESTI (Didaktika povijesti, Radionica kreativne nastave povijesti, Praksa u školi)Ukupno 45 ECTS bodova student je dužan prikupiti na predmetima/kolegijima koji se nude u modulima diplomskoga istraživačkog usmjerenja (od toga najviše 10 bodova može biti izvan studija povijesti) – predmete/kolegije student bira slobodno prema vlastitim interesimaUkoliko na preddiplomskom studiju nije odslušao Pomoćne povijesne znanosti I. i Pomoćne povijesne znanosti II, student je dužan to učiniti tijekom diplomskog studija.Ukupno 15 ECTS bodova student dobiva za pohađanje Magistarske radionice u kojoj će raditi na svome završnom radu (5 bodova za pohađanje i rad u Magistarskoj radionici u 7. ili 9. semestru, 10 bodova pohađanje i rad u Magistarskoj radionici u 10. semestru)UKUPNO: 120 ECTSNapomena:Student može pohađati istovremeno nastavničko i istraživačko usmjerenje na diplomskom studiju povijesti uz dopuštenje Odsjeka i dodatno opterećenje od 15 ECTS bodova koje mora prikupiti na predmetima istraživačkog usmjerenja za koje se opredijelio. Dakle, u tom slučaju student je dužan tijekom diplomskog studija prikupiti ukupno 135 ECTS bodova.
OPIS NASTAVNIČKOG STUDIJA I PREDMETA IZ DIDAKTIKE POVIJESTI  Nastavnički studij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu jednopredmetni je studij koji obrazuje buduće nastavnike povijesti u osnovnim i srednjim školama. U kombinaciji sa studijem geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, nastavnički je studij dvopredmetan. Nastava na ovom usmjerenju izvodi se na hrvatskom jeziku. Studij traje četiri semestra, od sedmog do desetog ili dvije akademske godine, četvrtu i petu. Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara, praktikuma, terenske nastave i nastavno-pedagoške prakse. Uvjet za upis je završen trogodišnji studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili neki drugi slični studij povijesti. Poželjno je dobro poznavanje jednog stranog jezika, prvenstveno engleskog jezika.  Nastavnički je studij moguć u dvije kombinacije. Studenti mogu odabrati isključivo nastavničko usmjerenje te kombinirano nastavničko i znanstveno usmjerenje. Minimalna nastavnička kompetencija tijekom dvije godine studija iznosi 120 bodova. Općoj odgojno-obrazovnoj skupini predmeta (pedagogija, didaktika, psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, dva izborna pedagoška kolegija) namijenjeno je 25 bodova, metodici nastave povijesti 20 bodova, nastavno-pedagoškoj praksi 10 bodova, te 5 bodova jezično-komunikacijskom području. Nadalje, 45 bodova namijenjeno je izbornim predmetima iz povijesti, te 15 bodova za magistarski rad. Nastavnički studij ima naglašeno praktično obilježje usmjereno razvijanju nastavničkih kompetencija. Ono se očituje u intenzivnoj nastavno-pedagoškoj praksi, radu s nastavnicima-mentorima, radu u seminarima i radionicama, te magistarskom radu koji se može izrađivati ili u sklopu predmeta Didaktika povijesti ili na bilo kojem drugom predmetu nekog usmjerenja na diplomskom studiju povijesti. Naročito se u okviru metodike ispituju aktualna pitanja i različite ideje o učenju i poučavanju povijesti, a studenti se kroz čitanje, diskusiju, promatranje, praktično nastavno iskustvo i refleksiju potiču na formuliranje vlastitih odgovora i razvijanje vlastitog stila poučavanja.
Opisi predmeta po semestrima održavanja:


DIDAKTIKA POVIJESTI I
DIDAKTIKA POVIJESTI II.
RADIONICA KREATIVNE NASTAVE POVIJESTI
NASTAVNO-PEDAGOŠKA PRAKSA


Objavljeno: 16.12.2014.