Nastavni plan


Studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu otvoren je prema pokretljivosti studenata, i unutar Sveučilišta u Zagrebu, i unutar visokoškolskog obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, kao i na međunarodnom planu. I dosad je na studiju povijesti bio čest slučaj boravka stipendista iz različitih zemalja. Tijekom posljednjih nekoliko godina Odsjek za povijest bio je uključen u mrežu međunarodnog programa CEEPUS zajedno sa sveučilištima u Pilicsabi (Mađarska), Beču (Austrija), Pragu (Češka), Lublinu (Poljska), Trnavi (Slovačka), Cluj-Napoci (Rumunjska). Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta već nekoliko desetljeća uspješno izvode zajednički dvopredmetni studij povijesti i geografije. I u ovom nastavnom planu i programu predviđena je mogućnost nastavka te suradnje, odnosno jedan od mogućih smjerova i u preddiplomskom i u diplomskom studiju jest zajednički studij povijesti i geografije nastavničkog usmjerenja. Ova je kombinacija važna i zbog tržišnih razloga, lakše mogućnosti zapošljavanja nastavnika povijesti i geografije u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Također, Odsjek za povijest ima i svoj dislocirani studij na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. Na Odsjeku za povijest danas djeluju brojni istaknuti hrvatski povjesničari. Trenutno je na Odsjeku za povijest zaposleno devet znanstvenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovnog profesora, četiri u zvanju izvanrednog profesora i tri u zvanju docenta. Osim toga, na Odsjeku i njegovu Zavodu za hrvatsku povijest rade dvije znanstvene suradnice, troje viših asistenata, jedan asistent s doktoratom znanosti, četvoro asistenata s magisterijem znanosti i petnaest asistenata/znanstvenih novaka, dvije kolegice u statusu predavača i dvije bibliotekarke. Kao stalni vanjski suradnici djeluje nekoliko osoba u znanstveno-nastavnim zvanjima, dok je devetnaest nastavnika/profesora povijesti uključeno kao mentori u metodici nastave povijesti.


Objavljeno: 16.12.2014.