SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3

 

N A T J E Č A J

 

za upis na

 

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ

MODERNE I SUVREMENE HRVATSKE POVIJESTI U EUROPSKOM I SVJETSKOM KONTEKSTU

(Hrvatska povijest u 19. i 20. stoljeću)

 

u akademskoj godini 2007/2008.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

·         završen sveučilišni diplomski (dodiplomski) studij povijesti ili srodnih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0. (Za pristupnike s prosjekom ocjena od 3,5 do 4,0 i za kandidate koji nisu završili diplomski studij iz područja društveno-humanističkih znanosti, Vijeće Studija utvrdit će dodatne uvjete upisa).

  • završen poslijediplomski znanstveni studij i stečen magisterij znanosti po studijskom sustavu prije 2005. s ocjenom završnog ispita vrlo dobar i izvrstan,
  • preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika s područja humanističkih znanosti, polje povijest,
  • sudjelovanje u studiju zahtjeva znanje jednog svjetskog jezika.

 

Za pristupnike koji su po studijskom sustavu prije 2005. stekli magisterij znanosti Vijeće Studija donijet će prosudbu o priznavanju dijela studija i sukladno tome odobriti upis.

 

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine).

Broj mjesta: 30

Školarina po semestru: 8.500,00 kuna.

 

Potrebna dokumentacija:

  • pisana prijava na natječaj za upis na studij,
  • ovjerena preslika diplome ili rješenje o priznavanju strane diplome

      (diploma dodiplomskih studija po sustavu prije 2005. godine izjednačena je diplomi
       diplomskih studija)
,

  • potvrda o položenim ispitima u studiju s izračunatom prosječnom ocjenom,
  • potvrda o ocjeni završnog ispita na poslijediplomskom studiju,
  • kratki životopis,
  • obrazloženje motivacije za doktorski studij,
  • preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance.

 

Molbe pristupnika s dokazima o zadovoljavanju uvjeta primaju se u Urudžbenom uredu, soba D-01, ili se šalju poštom na adresu Fakulteta.

 

Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata Fakultet pridržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

 

Informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti na tel. 01/6120 272, 01/6120 024 i pronaći na internetskoj stranici Odsjeka za povijest (www.ffzg.hr/pov/pov2/index.php)

 

 

Natječaj je otvoren do četvrtka, 21. lipnja 2007.


Objavljeno: 16.12.2014.