Prediplomski studij: stručno zvanje nakon studija

Student koji uspješno završi preddiplomski studij povijesti stječe bakalaureat (prvostupnik humanističkih znanosti - povijest), koji ima točno definirane odrednice za razna zanimanja, gdje se traži niži stupanj visoke stručne spreme.

Bakalaureat (studija povijesti) stoga predstavlja prvu fazu u stručnoj specijalizaciji i u nastavljanju diplomskog i kasnije poslijediplomskog doktorskog studija povijesti.


Objavljeno: 16.12.2014.