VII. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 30 6
Srednjevjekovno plemstvo 30 6
Rođaci i bližnji: Obiteljske strukture 30 6
Srednjevjekovni latinski ** 30 6
Pomoćne povijesne znanosti II. * 30 3 *
Izborni kolegij 30 3
Strani jezik ** 30 3
UKUPNO VII. SEMESTAR 210 30  * Pomoćne povijesne znanosti II. Upisuju studenti koji taj predmet nisu odslušali na preddiplomskoj razini. Ostali studenti upisuju izborni predmet.

  ** Obavezno se upisujeObjavljeno: 16.12.2014.