VIII. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Urbana povijest I. 30 4
Srednjevjekovno seljaštvo 30 4
Kršćanstvo I. 30 4
Srednjevjekovni latinski II. ** 30 3
Pomoćne povijesne znanosti I. * 30 3 *
Izborni kolegij 30 3
Strani jezik ** 30 3
Latinska paleografija ** 30 3
Terenska nastava 40 6
UKUPNO VIII. SEMESTAR 280 30  * Pomoćne povijesne znanosti I. Upisuju studenti koji taj predmet nisu odslušali na preddiplomskoj razini. Ostali studenti upisuju Izborni predmet.

  ** Obavezno se upisuje

Objavljeno: 16.12.2014.