VII. semestar
    
NAZIV PREDMETASATIECTS       bodovi
Praktikum stare povijesti I. 60 (4 sata vježbi tjedno) 6
Povijest starog Istoka 30 (2 sata seminara tjedno) 6
Povijest Grčke i Rima I. 30 (2 sata seminara tjedno) 6
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 30 (1 sat pred. + 1 sat sem. tjedno) 6
Pomoćne povijesne znanosti I. *** 30 6***
Drugi strani jezik I. ili 1. izborni kolegij izvan ponude Katede za staru povijest   3
Izborni kolegij izvan ponude Katedre za staru povijest   3
UKUPNO VII. SEMESTAR   30  *** Studenti s bakalaureatom dvopredmetnog programa povijsti i studenti koji dolaze s drugih grupa, pa u preddiplomskom programu nisu imali pomoćne povijesne povijesne znanosti, dužni su slušati ovaj predmet u organizaciji Katedre za pomoćne povijesne znanosti i metodiku nastave povijesti. Zbog toga odabiru jedan izborni kolegija struke manje.

Objavljeno: 16.12.2014.