A) Opći uvjeti studiranja

·  Predmeti su jednosemestralni, slušaju se samo jedan semestar.

·  Student koji na vrijeme, dok traju ispitni rokovi, ne položi ispit iz određenog nastavnog predmeta, taj predmet mora ponovo slušati i polagati.

·  Studentu se tijekom čitave studijske godine vrednuje: pohađanje predavanja, seminara i vježbi, pisanje referata, sudjelovanje u diskusiji, sudjelovanje u istraživanjima, pisanje prikaza, čitanje stručne literature, učenje za ispit, polaganje ispita  

 

B) Obvezatni nastavni predmeti

·  Obvezatni nastavni predmeti sadrže užu struku.

·  Obvezatni predmeti su osnova nastavnog plana i programa u cjelini.

·  Mijenjaju se zajedno s promjenom nastavnog plana i programa.  

 

C) Izborni nastavni predmeti

·  Kada student upiše određeni izborni predmet, taj predmet postaje obvezatni.

·  Izborni predmeti se mogu mijenjati svake godine.

·  Najavljuju se svake godine i prihvaćaju na Vijeću Odsjeka za povijest.  

 

D) Preddiplomski studij - uvjeti studiranja

·  Preddiplomski studij traje tri (3) godine, a završava polaganjem svih propisanih ispita.

·  Student koji uspješno završi preddiplomski studij povijesti stječe bakalaureat.

·  Bakalaureat (studija povijesti) stoga predstavlja prvu fazu u stručnoj specijalizaciji i u nastavljanju diplomskog i kasnije poslijediplomskog doktorskog studija povijesti.  

 

E) Diplomski studij - uvjeti studiranja

·  Diplomski studij, zajedno s preddiplomskim, traje pet (5) godina.

·  Sam diplomski studij traje dvije (2) godine, a završava obranom magisterija struke.

·  Student ne može nastaviti diplomski studij  ukoliko nije u potpunosti završio preddiplomski studij.

·  Magistar struke (studija povijesti) predstavlja drugu fazu u stručnoj specijalizaciji.  

 

F) Opseg i sadržaj magistarske radnje

·  Magistarska radnja radi se na izvorima i literaturi.

·  Opseg magistarske radnje: do 80 stranica teksta.  

 

G) Uža specijalizacija na studiju za povijesti

·  Uža specijalizacija se u pravilu postiže na diplomskom dijelu studija, na četvrtoj i petoj godini studija.

·  Uža specijalizacija omogućuje studentu da se već tijekom studija opredijeli za određene povijesne probleme i procese koji ga zanimaju i kojima se u načelu želi posvetiti.Objavljeno: 16.12.2014.